Header Ads

ร้อยเอ็ด... ครูร้อยเอ็ด เขต 3 แต่งชุดดำแสดงเชิงสัญลักษณ์คัดค้าน ร่าง พรบ.แนวคิดปรับปรุงโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการ


         วันนี้จันทร์ที่ 28 ตุลาคม 2562 ณ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต 3 นายสุภาพ  วงษามาตย์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต 3 นำบุคลากรแต่งชุดดำ เข้าแถว เคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ กล่าวคำปฏิญญา เพื่อแสดงออกในเชิงสัญลักษณ์ คัดค้านแนวคิดปรับปรุงโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการ

         ชูป้ายไวนิลมีข้อความว่า  สมาคมผู้บริหารการศึกษา  ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุตคลากรทางการศึกษา  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 พร้อมบุคคลากรทางการศึกษา  สพป.ร้อยเอ็ด  เขต  3  คัดค้านแนวคิดในการปรับปรุงโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการของคณะกรรมการปรับปรุงโครงสร้าง  การปฎิรูปครั้งนี้ไม่ได้หัวใจครู

        ครูร้อยเอ็ดเขต 3 บ่นน้อยใจทำไมต้องให้มีศึกษาธิการจังหวัดมาเป็นผู้บริหารจัดการศึกษา ทำไมไม่ให้ สพฐ. และ สพท. ซึ่งเป็นหน่วยงานต้นสังกัดของข้าราชการครูบริหารจัดการกันเอง   คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงโครงสร้างของกระทรวงศึกษาธิการ นั้นพบว่าคณะกรรมการไม่มีผู้แทนครูหรือผู้แทนผู้บริหารโรงเรียน ซึ่งเป็นผู้ที่รู้ปัญหาของการจัดการศึกษา

สุเทพ  ลอยแก้ว/รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.