Header Ads

ชลบุรี – พิธีเปิด “แหลมฉบังเกมส์” การแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 37 รอบคัดเลือก ระดับภาคตะวันออก ประจำปีงบประมาณ 2563

ชลบุรี – พิธีเปิด “แหลมฉบังเกมส์” การแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 37 รอบคัดเลือก ระดับภาคตะวันออก ประจำปีงบประมาณ 2563

ที่ สนามกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี โดยมีนายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 37 รอบคัดเลือก ระดับภาคตะวันออก ประจำปีงบประมาณ 2563 พร้อมด้วย นางจินดา ถนอมรอด นายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง นายธานี รัตนานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา  ผู้ทรงคุณวุฒิ และตัวแทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรักความสามัคคี พัฒนาศักยภาพของนักเรียนสังกัดอปท. โดยการส่งเสริม สนับสนุนด้านการกีฬา และการจัดกิจกรรมนันทนาการ เพื่อให้นักเรียน มีพัฒนาการทางร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง กล้าแสดงออก สนับสนุนการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์โดยการออกกำลังกาย และห่างไกลจากยาเสพติด อีกทั้งยังส่งเสริมให้นักเรียนในสังกัดอปท.ผูกมิตรไมตรีต่อกัน ในระหว่างวันที่ 18 – 27 ตุลาคม 2562 ซึ่งมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคตะวันออก รวมทั้งสิ้น 35 แห่ง เข้าร่วมการแข่งขัน 12 ชนิดกีฬา

ข่าวโดย...สมชาย แก้วนุ่ม/ถ่ายภาพ
ยืนยงค์ ยินดีทรง/รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.