Header Ads

พาณิชย์จังหวัดนครสวรรค์ มอบป้ายร้านอาหารหนูณิชย์ "ติดดาว" คัดเลือกร้านอาหารคุณภาพ สะอาด เพื่อส่งเสริมการจำหน่ายอาหารปรุงสำเร็จที่มีเมนูทางเลือกไม่เกิน 35 บาท ให้ได้รับความนิยมมากขึ้น

พาณิชย์จังหวัดนครสวรรค์ มอบป้ายร้านอาหารหนูณิชย์ "ติดดาว"  คัดเลือกร้านอาหารคุณภาพ สะอาด เพื่อส่งเสริมการจำหน่ายอาหารปรุงสำเร็จที่มีเมนูทางเลือกไม่เกิน 35 บาท ให้ได้รับความนิยมมากขึ้น

     นายปรีชา เดชพันธุ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์  ได้ลงพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์เพื่อมอบป้ายร้านอาหารหนูณิชย์ "ติดดาว"    ซึ่งทางกระทรวงพาณิชย์ โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครสวรรค์ได้ดำเนินการ เพื่อพัฒนายกระดับร้านอาหารหนูณิชย์ เพื่อให้ผู้บริโภคได้เลือกร้านได้ตามความต้องการ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบได้อย่างชัดเจน รวมทั้งยกระดับร้านอาหารให้มีมาตรฐานเพิ่มขึ้น โดยการจัดเกรด/คุณภาพ ร้านอาหารหนูณิชย์ ระดับเกรด ABC  ตามลำดับ และการคัดเลือกร้านอาหารหนูณิชย์ "ติดดาว โดยคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกร้านอาหารหนูณิชย์ "ติดดาว" ระดับจังหวัดพิจารณาตามหลักเกณฑ์คัดเลื่อกร้านอาหารหนูณิชย์ "ติดดาว" ที่เน้นด้านคุณภาพ สะอาดและความอร่อย เป็นร้านอาหารหนูณิชย์ "ติดดาว" ซึ่งมีเป้าหมายการดำเนินการทุกปีๆ ละ 5 ร้าน จังหวัดนครสวรรค์ ปีนี้ได้ 7 ร้าน ครั้งนี้แจก 5 ร้านในเขตอำเภอเมือง อีก 2 ่ร้านอยู่พื้นอที่นอกเมือง ทั้งนี้เพื่อเชิญชวนให้ประชาชนได้มาชิมอาหารอร่อย คุณภาพดี สะอาด ในราคาประหยัด สามารถแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย และช่วยสร้างรายได้ให้ผู้ประกอบการ เพิ่มมากขึ้น และเกิดแรงจูงใจในการพัฒนาคุณภาพร้านอาหารของตนเองต่อไป
ข่าวโดย!!!!! ต้อย รอบรั้วภูธร 0 6 1 9 5 25644!!!!
ขับเคลื่อนโดย Blogger.