Header Ads

ราชบุรี ข่าว - เตรียมเปิดแข่งขันกีฬา ต้นกล้าราชพฤกษ์เกมส์ ครั้งที่ 31

คณะผู้บริหารมรภ.หมู่บ้านจอมบึงนำทีมโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงแถลงข่าวความพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสัมพันธ์ ครั้งที่ 31 “ต้นกล้าราชพฤกษ์เกมส์” สร้างความรักความสามัคคีเครือข่ายโรงเรียนสาธิตกลุ่มราชภัฏ

วันที่ 11 ต.ค.62 ที่ห้องประชุมเอื้องไอยเรศ ชั้น 3 อาคารสถาบันวิชาการและวิจัยภูมิปัญญาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงศูนย์การเรียนรู้ในเมือง ต.ดอนตะโก อ.เมือง จ.ราชบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง พร้อม ด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัชวาล แอร่มหล้า รองอธิการบดีฯ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจารณ์ สงกรานต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง และคณะได้ร่วมแถลงข่าวความพร้อมการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสัมพันธ์ ครั้งที่ 31 “ต้นกล้าราชพฤกษ์เกมส์” โดยมีคณะผู้บริหาร ครู อาจารย์ และผู้จัดการทีมนักกีฬาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ร่วมการแถลงข่าวในครั้งนี้

ทั้งนี้สืบเนื่องจากเครือข่ายโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏได้มีข้อตกลงร่วมกันในการแข่งขันกีฬาโดยหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันเป็นประจำทุกปี และมีเจตนารมณ์ร่วมกันให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ และแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ ยึดมั่นในความสมัครสมานสามัคคี ใช้กิจกรรรมกีฬาเป็นสื่อให้นักเรียน ครู ผู้บริหาร พบปะหารือเป็นเครือข่ายเพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกัน อันจะนำไปสู่การพัฒนาของโรงเรียนสาธิตในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏด้วยกัน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช กล่าวว่าตามที่โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสัมพันธ์ ครั้งที่ 31 “ต้นกล้าราชพฤกษ์เกมส์” ทางมหาวิทยาลัยฯและโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้าน    จอมบึงได้ตรียมความพร้อมและประชุมเครือข่ายโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยกำหนดจัดการแข่งขันกีฬาระหว่างวันที่ 8 – 10 ธันวาคม 2562  ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ซึ่งกำหนดชนิดกีฬาและประเภทกีฬา 12 ประเภทประกอบด้วย ฟุตบอล ฟุตซอล บาสเกตบอล วอลเล่ย์บอล เปตอง แบดมินตัน เทนนิส เทเบิลเทนนิส หมากรุก หมากล้อม หมากฮอส และกรีฑา และในขณะนี้ได้มีการเตรียมสนามกีฬาทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย สถานที่พักนักกีฬา กองเชียร์และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ โดยกำหนดพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสัมพันธ์ ครั้งที่ 31 ในวันที่ 8 ธันวาคม 2562 และพิธีปิดการแข่งขันวันที่ 10 ธันวาคม 2562 ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

ด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิจารณ์ สงกรานต์ กล่าวว่า ในส่วนสัญลักษณ์ในการแข่งขันกีฬาครั้งนี้ได้นำศิลปวัฒนธรรมและ ภูมิปัญญาของชาว จังหวัดราชบุรีมาใช้ในการออกแบบ“โอ่งมังกรและหนังใหญ่ภูมิปัญญาอันทรงคุณค่าของชาวจังหวัดราชบุรี ซึ่งผ่านกระบวนการคิดสร้างสรรค์นําวัสดุท้องถิ่นที่ด้อยราคา มาสร้างสรรค์เป็นศิลปวัฒนธรรมอันทรงคุณค่า เปรียบเสมือนการเพาะเมล็ดพันธุ์ต้องใช้ความคิด ความอดทน การดูแลเอาใจใส่ เพื่อพัฒนาให้เมล็ดพันธุ์เติบโตเป็นต้นกล้าที่สมบูรณ์ และพร้อมที่จะสร้างประโยชน์ให้มวลมนุษยชาติสืบไป”ซึ่งออกแบบโดย นายคุปตาภา วิสารจารุศร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

///////////////////////////////////////////////////

ข่าวโดย...สุจินต์ นฤภัย(เต้)


ขับเคลื่อนโดย Blogger.