Header Ads

พิธีรับ – ส่งหน้าที่ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 31

พิธีรับ – ส่งหน้าที่ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 31  
          ณ บริเวณลานหน้ากองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 31 จ.นครสวรรค์  มณฑลทหารบกที่ 31  กระทำพิธีรับ – ส่งหน้าที่ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 31  ระหว่าง พลตรีทรงธรรม สิทธิพงษ์  และ พลตรีอนุสรณ์ สิงโต   โดยมีคณะนายทหาร นายสิบ พลทหาร ลูกจ้าง มณฑลทหารบกที่ 31 เข้าร่วมพิธี    
           ทั้งนี้ สืบเนื่องมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯแต่งตั้งโยกย้ายนายทหาร ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องนายทหารให้นายทหารรับราชการกองทัพบก ให้พลตรีทรงธรรม สิทธิพงษ์   ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 31  ไปดำรงตำแหน่งรองแม่ทัพภาค 3  และ พันเอก อนุสรณ์ สิงโต  รองเสนาธิการกองทัพภาคที่ 3  เป็นผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 31 (อัตราพลตรี)  ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.2562!


ข่าวโดย!!!ต้อย รอบรั้วภูธร รายงาน 0619525644!!!!!
ขับเคลื่อนโดย Blogger.