Header Ads

มทบ.31 เยี่ยมครอบครัวทหารกองประจำการ ผลัดที่ 2 ณ อำเภอเก้าเลี้ยว

พล.ต. อนุสรณ์ สิงห์โต ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 31 ค่ายจิระประวัติ  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ทหารโรงพยาบาลค่ายจิระประวัติ ได้ดำเนินการเยี่ยมเยียนครอบครัวของทหารกองประจำการผลัดที่ 2/2562 ก่อนการส่งตัวเข้าหน่วย ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ของนายศุภนัฐ แก้วแพรก บ้านเลขที่ 20/1 หมู่ที่ 1 ตำบลหัวดง อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งสภาพครอบครัวของนายศุภนัฐฯ พักอาศัยอยู่กับตา อายุ 70 ปี พิการตาด้านขวาบอด 1 ข้าง ฐานะยากจน ปัจจุบันทำงานรับจ้างทั่วไปมีรายได้ต่อเดือน ประมาณ 1,500 บาท
โดย พล.ต. อนุสรณ์ สิงห์โต ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 31 ค่ายจิระประวัติ ได้มอบสิ่งของอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต้องใช้ในครัวเรือน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้ในขั้นต้นให้กับครอบครัวนายศุภนัฐ และพบปะชี้แจงและสร้างความเข้าใจกับครอบครัว ในการเข้ารับราชการทหาร
(สัมภาษณ์ พล.ต. อนุสรณ์ สิงห์โต ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 31 ค่ายจิระประวัติ)

!!!ต้อย รอบรั้วภูธร 0619525644!!!!!
ขับเคลื่อนโดย Blogger.