Header Ads

พังงา - ตำรวจพังงาร่วมจิตอาสากว่า 300 คน ร่วมทำความสะอาดพื้นที่สวนอนุสรณ์สึนามิ จิตอาสาพัฒนา “สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์”

พังงา - ตำรวจพังงาร่วมจิตอาสากว่า 300 คน ร่วมทำความสะอาดพื้นที่สวนอนุสรณ์สึนามิ จิตอาสาพัฒนา “สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์”
        เมื่อวันที่ 29 ต.ค. 62 ที่สวนอนุสรณ์สถานสึนามิบ้านน้ำเค็ม ต.บางม่วง อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา พล.ต.ต.ธรัฐชา ถมปัทม์ ผบก.ตำรวจภูธรจังหวัดพังงา เป็นประธานในพิธีจัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน  904 วปร. ตามแนวพระราชดำริ กิจกรรมจิตอาสา พัฒนา "สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์" เราทำความดีด้วยหัวใจ โดยมี นายธงชัย หันช่อ นายก อบต.บางม่วง พร้อมด้วย พ.ต.อ.อธิป  พงษ์ศิวาภัย รอง ผบก.ภ.จว.พังงา พ.ต.อ.เสกสรร แก้วสว่าง ผกก.สภ.ตะกั่วป่า ผู้นำท้องที่  และเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ตะกั่วป่า สภ.ตลาดใหญ่ สภ.เขาหลัก สภ.กะปง สภ.คุระบุรี สภ.ท้ายเหมือง เจ้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอตะกั่วป่า เจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 16 ตะกั่วป่า เจ้าหน้าที่ อบต.บางม่วง มูลนิธิและประชาชนจิตอาสาตะกั่วป่า กว่า 300 คน


        การจัดโครงการในครั้งนี้ เพื่อทำให้สวนอนุสรณ์สถานสึนามิบ้านน้ำเค็ม เป็นที่สะอาดตาร่มรื่น มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม ทำให้พี่น้องประชาชนนักท่องเที่ยวเห็นความสำคัญในการช่วยกันรักษาความสะอาด ความเป็น ระเบียบเรียบร้อย ของสถานที่ท่องเที่ยว โดยร่วมมือร่วมใจทำกิจกรรมพัฒนาสวนอนุสรณ์สึนามิบ้านน้ำเค็มซึ่งเป็นกิจกรรมอันเป็นประโยชน์และที่สำคัญเป็นการสร้างจิตสำนึกให้ข้าราชการทุกฝ่ายและประชาชนทุกคนตระหนักและให้ความสำคัญในการรักษาความสะอาดของสถานที่ท่องเที่ยว ซึ่งได้เก็บกวาดทำความสะอาดเก็บขยะตัดหญ้าในสถานที่ดังกล่าวอย่างสะอาดสวยงาม
          พ.ต.อ.เสกสรร แก้วสว่าง ผกก.สภ.ตะกั่วป่า กล่าวว่า ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณมหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณ อดุลยเดช สยามินทราธิเบศร ราชวโรดมบรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยงานราชการในพระองค์ 904 ร่วมกันจัดโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.ตามแนวพระราชดำริเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ และแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอุดลยเดชมหาราช บรมนาถยพิตร และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อประโยชน์ สุขของประชาชนทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนมีความสมัครสมานสามัคคีมีความสุขและประเทศชาติมีความมั่นคงยั่งยืน ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้พิจารณาเห็นว่าการปฏิบัติภารกิจของประชาชนจิตอาสา ดังกล่าว เป็นภารกิจที่สำคัญยิ่งจึงได้ให้ทุกหน่วยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ดำเนินการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง ซึ่งในพื้นที่อำเภอตะกั่วป่าได้กำหนดจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโดยการปรับภูมิทัศน์ บริเวณสวนอนุสรณ์สถานสึนามิบ้านน้ำเค็ม ต.บางม่วง อ.ตะกั่วป่า ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของอำเภอตะกั่วป่า การดำเนินงานในครั้งนี้ได้มีจิตอาสาจากหน่วยงานต่างๆเข้าร่วมกิจกรรมกันเป็นจำนวนมาก


ภาพข่าวโดย...อโนทัย  งานดี/พังงา/081-0836530

ขับเคลื่อนโดย Blogger.