Header Ads

พังงา-ชาวพังงากว่า3,000 คนเข้าร่วมพิธีสะเดาะเคราะห์และส่งกิ้วอ๋องไต่เต่ คืนสุดท้ายของการถือศีล-กินผักปี 2562  เมื่อคืนวันที่ 7 ตุลาคม 2562 ที่ศาลเจ้าแม่มาจ้อโป๋ อ.เมือง จ.พังงา   มีประชาชนกว่า 3,000 คน พร้อมใจกันใส่ชุดขาวเข้าร่วมพิธีกรรมเป็นวันสุดท้ายของประเพณีถือศีล-กินผักประจำปี2562 ซึ่งจะต้องมีการทำพิธีส่งพระในตอนกลางคืนของวันสุดท้ายในประเพณีถือศีลกินผัก โดยทางศาลเจ้าได้เริ่มประกอบพิธีกรรมต่างๆ เริ่มจากการประกอบพิธีโก้ยฮ่าน หรือการทำพิธีสะเดาะเคราะห์ เพื่อให้ผู้ที่เข้าร่วมในประเพณีถือศีลกินผัก ได้เดินข้ามสะพานสะเดาะเคราะห์ในเวลา 21.09 น.หลังจากนั้น ในเวลา 23.09 น. มีการทำพิธีส่งองค์หยกอ๋องส่งเต่ และในเวลาเที่ยงคืนมีการทำพิธีส่งกิ้วอ๋องไต่เต่ โดยจัดขบวนส่งพระที่หน้าศาลเจ้าแล้วแห่ขบวนผ่านตลาดพังงา ไปประกอบพิธีส่งพระที่ริมคลองพังงา
    จากนั้นพิธีลงเสาโกเต้ง ซึ่งเป็นพิธีกรรมสุดท้ายของประเพณีถือศีลกินผักนั้นจะทำพิธีในช่วงเย็นของของวันหลังพิธีส่งพระ โดยส่วนใหญ่ผู้ที่ถือศีลกินผักทั่วไปจะเริ่มทานอาหารคาวได้เลยหลังจากพิธีส่งพระเสร็จสิ้นแล้ว แต่บรรดาม้าทรง และเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับพิธีกรรมต่างๆจะเริ่มทานอาหารคาว หลังจากพิธีลงเสาโกเต้งเสร็จสิ้นลง

ข่าวโดย...อโนทัย  งานดี/พังงา/081-0836530
ขับเคลื่อนโดย Blogger.