Header Ads

พะเยา - แรงงานไทย-พม่า ร่วม300 คนรวมตัว ร้องผู้ว่าฯช่วย เดือดร้อนหลังโรงงานถูกสั่งปิด

          วันที่ 18 ตุลาคม 2562 เวลาประมาณ 11.00 น. ได้มีกลุ่มผู้ใช้แรงงาน อำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาร่วม 300 คน รวมตัวพากัน เดินทางมาเรียกร้องสิทธิ์ หลัง โรงงานถูกสั่งปิด มากกว่า 2 เดือน ทำให้ กลุ่มผู้ใช้แรงงาน ทั้งชาวไทยและชาวพม่า ขาดรายได้ จนเป็นเหตุให้ต้องได้รับผลกระทบ ค่าใช้จ่ายในครัวเรือน จนต้องพากันมาเรียกร้องสิทธิ์ พร้อมกับถือป้าย ที่เขียนด้วยข้อความต่างๆถึง นายกมล เชียงวงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ( ผู้ว่าฯติดราชการ) ให้ช่วยเหลือ เพื่อ เรียกร้อง สิทธิ์ ที่ไม่ได้ทำงานหรือไม่มีงานทำ เนื่องจากโรงงาน ถูกสั่งปิด          ทั้งนี้เนื่องจากที่ผ่านมาโรงงานเจเคธนาธาร ซึ่งตั้งโรงงานอยู่ในเขต พื้นที่ตำบลเชียงบาน อำเภอเชียงคำ และได้ถูกชาวบ้านร้องเรียน เรื่องกลิ่นเหม็นเน่า ของน้ำเสีย จากโรงงาน จนกระทั่งทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้าตรวจสอบและสั่งให้ปิด โรงงานเพื่อให้ปรับปรุง เรื่องกลิ่นเหม็นเน่า โดยล่าสุดวันที่ผ่านมา ทางคณะกรรมการองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน อำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยา เข้าตรวจสอบโรงงานเจเคธนาธาร หลังถูกชาวบ้านร้องเรียนเรื่องกลิ่นเน่าเหม็นจากน้ำเสีย หลังจากชาวบ้านร้องเรียน และพบว่าทางโรงงานได้มีการแก้ไขปัญหาตามที่อุตสาหกรรมกำหนด ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน เข้าตรวจสอบเพื่อพิจารณาในการที่จะยกเลิกคำสั่งในการให้หยุดประกอบการ หรือดำเนินการสั่งปิดโรงงาน โดยคาดว่าผลการพิจารณาจะทราบผลภายในอาทิตย์หน้า


          หลังจากกลุ่มชาวบ้านมารวมตัวเรียกร้องสิทธิ์ทางนาย ชุติเดช มีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ให้ตัวแทนกลุ่มผู้ใช้แรงงานชาวไทยชาวพม่า เข้าร่วมหารือ เพื่อรับทราบปัญหา และหาแนวทางแก้ไข ที่ห้องประชุมศรีโคมคำ ศาลากลางจังหวัดพะเยา หลังจากที่ได้ทำการหารือก็ได้นำเรื่อง ที่มีปัญหากับกลุ่มผู้ใช้แรงงานและโรงงาน ที่ถูกสั่งปิด เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการ หาแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

ภาพ/ข่าว  พรรณณีย์  มูลเทศ  รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.