Header Ads

เปิดแล้วงานแข่งเรือยาวประเพณี2ฝั่งโขง

เปิดแล้วงานแข่งเรือยาวประเพณี2ฝั่งโขง
เทศบาลเทพวงศา นำชุมชนสานประเพณีมรดกอีสาน แข่งขันเรือยาวประเพณี2ฝั่งโขง กระชับความสัมพันธไมตรีกับ 2 ฟากฝั่ง พร้อมนำชุมชนสร้างความสามัคคี สร้างเยาวชนต้านยาเสพติด ด้วยการออกกำลังกาย
วันนี้ 11 ตุลาคม 2562 ที่ ศาลาริมฝั่งแม่น้ำโขง บ้านนาสนาม เทศบาลตำบลเทพวงศา อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี นายอลงกต แสวงสุข นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเทพวงศา ได้มีการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันมีมาแต่โบราณกาล ด้วยการจัดการให้มีแข่งขันเรือยาวประเพณี 2 ฝั่งโขงขึ้น เพื่อเป็นการสืบสานอนุรักษ์ สืบทอดประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น เพื่อบำรุงรักษาจารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องบถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น เป็นการส่งเสริมการท่อวงเที่ยวในระดับอำเภอและผลักดันให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวระดับประเทศ เป็นการส่งเสริมความสามัคคี  ความร่วมมืออันหนึ่งอันเดียวกัน ระหว่างท้องถิ่นของประเทศเพื่อนบ้านสารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ทั้งยังเป็นการแข่งขันกีฬาด้วยการให้ผู้คนทุกระดับได้แสดงออกถึงการออกกำลังกายกันในด้านต่างๆ อาทิ การแสดงการเต้นอาระบิค การออกกำลังกายด้วยการรำมวยไทยของผู้สูงอายุ  พากันร่วมสร้างสีสันให้งานได้มีความสนุกสนานยมากขึ้น โดยมี นาวาเอกแมนรัตน์ บุญสวัสดิ์ ผู้บังคับการหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบตามลำแม่น้ำโขง.เขต.อุบลราชธานี เป็นประธานเปิดงาน
ส่วนเรือที่เข้าทำการแข่งขันนั้น  มีทั้งสิ้น 36 ลำเรือ แบ่งเป็นเรือรุ่นเล็ก 10 ฝีพาย จำนวน  24 ลำ ประเภทรุ่นกลางไม่เกิน 40 ฝีพาย จำนวน 12 ลำ วันนี้จัดให้เป็นรอบคัดเลือก ส่วนวันพรุ่งนี้ จะเป็นรอบตัดสิน มีนักท่องเที่ยวเข้ามาชมงานกันคับคั่ง รวมถึง นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจากทางฝั่งประเทศ สปป.ลาว อีกด้วย


  /////////////////////////////////////////
ข่าวโดย   กฤษณะ วิลามาศ

ขับเคลื่อนโดย Blogger.