Header Ads

โรงเรียนบ้านบ่อวิน(ลิขิตราษฎร์บํารุง) จัดกิจกรรมงานแนะแนวการศึกษาเพื่อการมีงานทำครั้งที่ 2เมื่อวันที่ 9 ตุลาคมพุทธศักราช 2562 เวลา 9:00น. ณ.โรงเรียนบ้านบ่อวิน(ลิขิตราษฎร์บํารุง) จัด
กิจกรรมงานแนะแนวการศึกษาเพื่อการมีงานทำครั้งที่ 2 โดยมี ดร. วันชัย บุญทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต 3 เป็นประธานในพิธีในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีสถาบันทางการศึกษาภาครัฐและเอกชนที่ร่วมแนะแนวทางการศึกษาจำนวน 12 สถาบัน
นั่นก็คือ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
วิทยาลัยเทคนิคบางแสน
วิทยาลัยอาชีวะชลบุรี
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรมบริหารธุรกิจ
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรมแหลมฉบัง
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกอีเทควิทยาลัยเทคโนโลยีบางละมุงอินเตอร์-เทค
วิทยาลัยเทคโนโลยีทางทะเลแห่งเอเชีย
วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี
วิทยาลัยเทคโนโลยีแหลมฉบัง
ศูนย์การเรียนรู้ปัญญาภิวัฒน์ชลบุรี
โรงเรียนบึงศรีราชาพิทยาคม
ด้านนายวิศิษฏ์ อ้นขวัญเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อวิน(ลิขิตราษฎร์บำรุง) ได้กล่าวว่าในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อหาแนวทางให้นักเรียนทราบถึงแนวทางการศึกษาเพื่อจบไปแล้วมีงานทำหรือหาแนวทางการศึกษา ให้ตรงกับอาชีพที่นักเรียนอยากจะทำและยังมีกิจกรรมส่งเสริมอาชีพให้นักเรียนมีอาชีพเสริมในขณะการศึกษาเพื่อลดปัญหาค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองอีกด้วย

ธัญกิตติ์ อ่อนแสง ถ่ายภาพ
พิมพ์ชนก โพธิ์เวียง รายงานจากจังหวัดชลบุรี
ขับเคลื่อนโดย Blogger.