Header Ads

อุทัยธานี - กฟภ.ร่วมกับนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 27 และมูลนิธิแสง - ไซ้กี เหตระกูล หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ นำหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ กฟภ.ออกให้บริการประชาชน...!!

จากการรายงานของผู้สื่อข่าว เมื่อวันที่ 9 ต.ค. 62 ณ ศูนย์เรียนรู้ตามศาสตร์พระราชา"เกษตรทฤษฎีใหม่" ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี นายสวาสดิ์ ปุ้ยพันธ์วงศ์ อดีตผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พร้อมด้วย คณะนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 27 และนางประพีร์ ปุ้ยพันธวงศ์ ประธานมูลนิธิแสง – ไซ้กี เหตระกูล หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ นำหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ กฟภ. ประกอบด้วย คณะแพทย์และหน่วยงานเครือข่าย ลงพื้นที่ให้บริการตรวจรักษาประชาชน ในพื้นที่อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี  ตรวจสุขภาพรักษาโรคทั่วไป รับยารักษาฟรี วัดสายตาประกอบแว่นฟรี และมีอาหารบริการตลอดทั้งวัน โดยมีประชาชนเข้ารับบริการจำนวนมาก ทั้งนี้ หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ กฟภ. ได้จัดตั้งและดำเนินโครงการมาเป็นระยะเวลาถึง 33 ปีแล้ว  โดยอดีตผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และประธานมูลนิธิแสง – ไซ้กี เหตระกูล เป็นผู้ก่อตั้ง และเริ่มดำเนินโครงการนี้มาอย่างเข้มแข็ง  จัดกิจกรรมรักษาผู้ป่วย ตรวจรักษา – จ่ายยาฟรี  ให้แก่ชาวบ้านในชนบทที่ห่างไกลเรื่อยมา เป็นประจำทุกเดือน เวียนกันไปทั่วทุกจังหวัดของประเทศไทย โดยมีหลักในการสร้างคุณประโยชน์ให้แผ่นดิน เพื่อให้ประชาชนในชนบท ปราศจากโรคภัย และมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงภาพ/ข่าว  วินัย ชำนาญปืน  061-1828363
ขับเคลื่อนโดย Blogger.