Header Ads

ระยอง - ดาว และ เอสซีจี ร่วมกับชุมชนจัดงานทอดกฐินสามัคคีประจำปี 2562

วันที่ 21 ตุลาคม 2562 – กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย นำโดย นายเดชา พาณิชยพิเชฐ ผู้อำนวยการโรงงาน และบริษัท เอสซีจี เคมีคอลส์ จำกัด นำโดย นายเจริญชัย ประเทืองสุขศรี กรรมการผู้จัดการ บริษัท ระยองวิศวกรรมและซ่อมบำรุง จำกัด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงาน และประชาชนกว่า 600 คน ร่วมจัดงานทอดกฐินสามัคคีประจำปี 2562 ณ วัดมาบชลูด ต.ห้วยโป่ง อ.เมือง จ.ระยอง เพื่อรวบรวมจตุปัจจัยถวายสมทบทุนในการบูรณปฏิสังขรณ์กำแพงวัด ซึ่งในปีนี้ สามารถรวบรวมยอดเงินทำบุญได้ทั้งสิ้น 536,994 บาท นอกจากนี้ ในงานยังมีการจัดซุ้มกิจกรรม ดาว-อีเอฟ ที่ผู้ปกครองและน้อง ๆ ได้ร่วมฝึกฝนทักษะสมองส่วนหน้า (Executive Functions) ซึ่งทำหน้าที่ในการควบคุมความคิด อารมณ์ ความรู้สึกและพฤติกรรมของมนุษย์ อันจะช่วยให้เด็กเติบโตเป็นคนดีและคนเก่งของสังคม รวมถึงการให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อแก่ประชาชนที่เข้าร่วมงานอีกด้วย ทั้งนี้ในปี พ.ศ. 2562 กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ได้ร่วมสนับสนุนงบประมาณกว่า 332,000 บาท สำหรับงานกฐินสามัคคีของวัดในเขตพื้นที่บ้านฉางและมาบตาพุดรวม 19 แห่ง เพื่อร่วมสืบสานประเพณีทางพุทธศาสนาให้อยู่คู่กับชุมชนอย่างยั่งยืนสืบไปชมรมหนังสือพิมพ์และสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง
ธีรวัฒน์ อินธิพันธ์ รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.