Header Ads

พังงา-ตำรวจภูธรจังหวัดพังงามอบประกาศเกียรติคุณและทุนการศึกษาในวันตำรวจแห่งชาติประจำปี 2562

พังงา-ตำรวจภูธรจังหวัดพังงามอบประกาศเกียรติคุณและทุนการศึกษาในวันตำรวจแห่งชาติประจำปี 2562
   วันที่ 17 ตุลาคม 2562 ที่บริเวณหน้า สภ.เมืองพังงา จ.พังงา  นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานในพิธีงานวันตำรวจแห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยมี พล.ต.ต.ธรัฐชา ถมปัทม์ ผบก.ภ.จว.พังงา พร้อมด้วย นายบำรุง ปิยนามวาณิช นายก อบจ.พังงา ผู้แทนหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม และข้าราชการตำรวจจากทุกสังกัด เข้าร่วม โดยจัดให้มีการมอบประกาศเกียรติคุณแก่สถานีตำรวจและข้าราชการตำรวจที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น มอบทุนการศึกษาบุตรข้าราชการตำรวจ จำนวน 23 ทุน และประกอบพิธีทางศาสนา นิมนต์พระสงฆ์จำนวน 9 รูป เจริญพุทธมนต์อุทิศส่วนกุศลแก่อดีตข้าราชการตำรวจที่ล่วงลับไปแล้ว และผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาได้ให้โอวาทและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่รับใช้ประชาชน

     พล.ต.ต.ธรัฐชา ถมปัดม์ ได้กล่าวให้โอวาทกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดพังงาว่า ให้ดำรงตนอยู่ในความดี ขอฝากว่าใน 1 ปีที่ผ่านมา เราได้ทำผิดพลาดอะไรบ้าง ทำอะไรที่ประชาชน ครอบครัวหรือเพื่อนร่วมงานไม่พอใจบ้าง ให้รู้จักเปลี่ยนแปลงแก้ไข และสำคัญที่สุดมีหนี้สินเท่าไหร่ ลดลงไปบ้างหรือยัง ควรคิดว่าเมื่อเกษียนแล้วจะมีเงินเดือนเหลือบ้างมั้ย ขอให้ระลึกเสมอว่า เวลาเหลือน้อยแต่หน้าที่ต้องทำให้มากขึ้น ต้องดูแลตัวเองต้องรู้จักแก้ไขข้อผิดพลาดของตัวเอง
       ข้าราชการตำรวจ จะต้องพึงระลึกอยู่เสมอว่า ตำรวจต้องปฏิบัติหน้าที่เพื่อดูแลทุกข์สุขของพี่น้องประชาชนตลอด24 ชั่วโมง อีกทั้งต้องมีการพัฒนาตนเองในทุกๆด้าน เพื่อให้ทันต่อเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และสามารถขับเคลื่อนให้เป็นไปตาม นโยบายของรัฐบาลสำหรับภารกิจที่สำคัญที่สุดคือ การพิทักษ์ปกป้อง และเทิดพระเกียรติ เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีต่อ สถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นสถาบันหลักของประเทศ
       พ.ต.อ. จักรทิพย์ ชัยจินดา   ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ได้ส่งสารในวันตำรวจแห่งชาติว่า ข้าราชการตำรวจต้องเป็นที่พึ่งของประชาชนได้อย่างแท้จริง ช่วยปกป้องดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และต้องดำรงไว้ซึ่งเกียรติยศและศักดิ์ศรีของตำรวจ เพื่อเป็นองค์กรบังคับใช้กฎหมายที่ประชาชนเชื่อมัน ศรัทธา ซึ่งในรอบปีที่ผ่านมา มีเหตุการณ์สำคัญหลายเหตุการณ์ที่เพื่อนข้าราชการตำรวจต้องเผชิญและแก้ไข่ให้สังคมปกติสุขบรรเทาความทุกข์ยาก ความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน
     สำหรับวันตำรวจแห่งชาติ เกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ.2458 โดยเป็นวันประกาศรวม “กรมพลตระเวน” กับ “กรมตำรวจภูธร” เป็นกรมเดียวกัน เรียกว่า “กรมตำรวจ” ซึ่งภายหลังได้เปลี่ยนชื่อมาเป็น “สำนักงานตำรวจแห่งชาติ” กรมตำรวจจึงได้ยึดถือเอาวันที่ 13 ตุลาคม ของทุกปีเป็น วันตำรวจ และได้มีการประกอบพิธี วันตำรวจ อย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรก และในปี 2560 พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ได้มีคำสั่งเปลี่ยนแปลงวันตำรวจไทย ให้เป็นวันที่ 17 ตุลาคม ซึ่งเป็นวันสถาปนาสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เนื่องจากวันที่ 13 ตุลาคม ตรงกับวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร จึงเปลี่ยนแปลงเพื่อเป็นการแสดงความเคารพเทิดทูนต่อพระองค์

ข่าวโดย...อโนทัย  งานดี/พังงา/081-0836530

ขับเคลื่อนโดย Blogger.