Header Ads

พังงา - ศาลเจ้าแม่ม่าจ้อโป๋ ทำพิธีลุยไฟ ในคืนรองสุดท้ายของประเพณีถือศีลกินผัก ปี 2562

    ที่ศาลเจ้าแม่ม่าจ้อโป๋  อ.เมืองพังงา ทางศาลเจ้าฯได้ประกอบพิธี ลุยไฟ หรือพิธีโก้ยโห้ย โดยมีเจ้าหน้าที่ศาลเจ้า ม้าทรง ประชาชนที่ถือศีลกินผัก เข้าร่วมงานกว่า1,000คน ก่อนที่พิธีจะเริ่มขึ้นทางฮวดกั้ว (ผู้ทำหน้าที่อันเชิญเทพเจ้า) ได้อัญเชิญเทพเจ้าเข้าทรงม้าทรงทั้งชายหญิงกว่า100 องค์ จากนั้นได้มีการลุยไฟบนกองถ่านที่กำลังลุกไหม้แดงอยู่ เริ่มจากม้าทรงฝ่ายชาย ต่อด้วยพี่เลี้ยงพระ  ม้าทรงและพี่เลี้ยงฝ่ายหญิง สุดท้ายให้ผู้ที่ถือศีลกินผักที่มีความศรัทธาและเชื่อมั่นมามีความบริสุทธิ์พอ ออกมาลุย หลังจากจบพิธี ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บจากพิธีลุยไฟในครั้งนี้


   พิธีลุยไฟ หรือ พิธีโก้ยโห้ย  นับเป็นพิธีกรรมที่สำคัญอีกพิธีหนึ่งของงานประเพณีถือศีล กินผัก เชื่อว่าเป็นพิธีกรรมสะเดาะเคราะห์อีกรูปแบบหนึ่ง เมื่อมีการประกอบพิธีถือศีล กินผัก จะต้องมีการลุยไฟทุกครั้ง เพื่อให้สิ่งเลวร้ายไปกับเปลวไฟหรือการลุยไฟนั้นเอง ม้าทรงจะเดินผ่านกองไฟ ที่มีถ่านร้อนแดงเป็นระยะทางกว่า 5 เมตรและตามด้วยผู้ที่ถือศีลกินเจที่มีความมั่นใจว่าตัวเองสะอาดแล้ว ก็สามารถร่วมลุยไฟได้ด้วยเช่นกัน หรือว่าเป็นพี่เลี้ยงของม้าทรง ก็สามารถข้ามกองไฟศักดิ์สิทธิ์ นี้ได้เช่นกันภาพ/ข่าว  อโนทัย  งานดี  081-0836530
ขับเคลื่อนโดย Blogger.