Header Ads

ปิดฉากลงแล้ว!!! การแข่งขันเรือประเพณีนัดเปิดสนามปลอดเหล้า-เบียร์ ชิงถ้วยพระราชทานฯ ประจำปี 2562 ณ สนามตำบลน้ำปั้ว

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2562 เวลา 15.00 น. ที่บริเวณสะพานข้ามแม่น้ำน่านหมู่บ้านน้ำปั้ว นายชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.เพื่อไทย จังหวัดน่าน พร้อมนายโชตธนินทร์ เดโชวชิรสวัสดิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำปั้ว และประชาชนในตำบลน้ำปั้ว ร่วมปิดการแข่งขัน ประเพณีแข่งเรือยาวนัดเปิดสนาม “ชิงถ้วยพระราชทานฯ” ปลอดเหล้า-เบียร์ ประจำปี 2562 โดยทำการแข่งขันระหว่างวันที่ 5-6 ตุลาคม 2562  เพื่อเป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณียาว อันดีงามของท้องถิ่น ที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาเป็นเวลาช้านาน ให้ดำรงไว้สืบไป และเป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดน่าน ให้เป็นที่รู้จักทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศในการดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเที่ยวชมจังหวัดน่านมากยิ่งขึ้น


สำหรับผลการแข่งขันเรือประเพณีนัดเปิดสนามปลอดเหล้า-เบียร์ ชิงถ้วยพระราชทานฯ ประจำปี 2562 ดังนี้
ประเภทเรือเอกลักษณ์น่าน
รางวัลชนะเลิศ ได้รับถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้แก่ เรือเพชรทองคำ วัดน้ำปั้ว
รางวัลที่ 2 ได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศ ได้แก่  เรือเพชรสุวรรณ บ้านไชยสถาน อ.เวียงสา รางวัลที่ 3  ได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศ ได้แก่  เรือเพชรภูทอง  วัดป่าสัก  อ.เวียงสา
ประเภทเรือกลาง
รางวัลชนะเลิศ ได้รับถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้แก่ เรือพงศ์ภูมินทร์ บ.แอล ไอ สยามบูติค จำกัด 
รางวัลที่ 2 ได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศ ได้แก่  เรือตัวเล็กเพรทองคำ อบต.น้ำปั้ว วัดน้ำปั้วรางวัลที่ 3  ได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศ ได้แก่  เรือแม่ป้อม A ราชมงคล วัดมิ่งเมือง
ประเภทเรือเล็ก
รางวัลชนะเลิศ ได้รับถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้แก่ เเรือแม่ป้อม A ราชมงคล วัดมิ่งเมือง
รางวัลที่ 2 ได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศ ได้แก่ เรืออรอุมา มินทร์ลี่, รีแลกซ์น่าน
รางวัลที่ 3  ได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศ ได้แก่  เรือสิงห์น่าน บ้านป่าค่า, แสงดาว


ภาพ-ข่าว นายชฏิลรัตน์ เอกอนันต์กุล รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.