Header Ads

ระยอง - สืบสานประเพณีวิ่งควาย อำเภอปลวกแดง ประจำปี 2562


    เมื่อวันที่ 14 ตุลาค 2562 เวลา 10.00 น. ที่สี่แยกเฉลิมพระเกียรติ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง  ได้จัดงาน ประเพณี วิ่งควาย ประจำปี 2562 ซึ่งเป็นวันเทศกาลออกพรรษา ภายในงานมีการประกวดควายงาม พ่อพันธุ์แม่พันธุ์ ประกวดแฟนซีควาย ควายตลกขบขัน และไฮไลต์ของงานนี้คือการแข่งขันควายวิ่งเร็ว
ประเพณีวิ่งควาย เป็นประเพณีที่จัดเป็นประจำทุกปี  ช่วงเทศกาลวันออกพรรษา ทางเทศบาลตำบลบ้านปลวกแดง จ.ระยอง ร่วม กับ องค์การบริหารส่วนตำบลปลวกแดง  จึงได้จัดงานประเพณีวิ่งควาย ขึ้น เพื่อสืบสานวัฒนธรรมที่เป็นมรดกตกทอดมา แต่บรรพชนถึงปัจจุบัน เพื่อให้ชาวบ้านมาพบปะสังสรรค์กัน  มีความรักสมัครสมานสามัคคีกัน  เป็นการทำงานในลักษณะประชารัฐตามนโยบายรัฐบาล  และ ยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวให้กับประชาชนทั่วไป ที่มาท่องเที่ยวชมประเพณี วิ่งควายของ อ.ปลวกแดง ที่จัดขึ้น ได้เป็นที่ประจักรต่อสายตายและ รู้จัก อ.ปลวกแดง มากขึ้นอีกด้วยนายสุวัฒ บุตรนามค์  รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบ้านปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง กล่าวว่า ประเพณีวิ่งควายเป็นประเพณีเก่าแก่ดั้งเดิมที่มีมายาวนานกว่า 100 ปี ของจังหวัดทางภาคตะวันออก ซึ่งประเพณีนี้ ถือได้ว่า เป็นประเพณี ของชาวไร่ ชาวสวน หรือเกษตรกร อย่างแท้จริง ในการที่จะมีโอกาสพบปะสังสรรค์ หลังจากที่ว่าง จากเก็บเกี่ยวพืชผล แล้ว ได้จัดให้มีการจัดประกวด ประชัน การบำรุงเลี้ยงควาย ของกันและกัน  ควายของใครสมบูรณ์กว่ากัน  และยังเป็นการผนึกกำลังให้ชาวบ้าน เกิดความสามัคคี แก่กันอีกด้วย

งานประเพณีวิ่งควายอำเภอปลวกแดงจังหวัดระยองกำหนดให้มีการจัดขึ้นเพื่อให้พี่น้องประชาชนที่มีสัตว์เลี้ยงเพื่อการใช้แรงงานมีการดูแลสัตว์เลี้ยงอย่างต่อเนื่อง สัตว์เลี้ยงที่มีไว้เพื่อทำการเกษตรจำเป็นต้องมีการดูแลบำรุงรักษา ควายเป็นสัตว์เลี้ยงพาพนะที่มากด้วยคุณประโยชน์เมื่อหมดฤดูทำไร่ทำนาแล้วขาดการดูแลปล่อยให้สัตว์เลี้ยงพาหนะอยู่ตามสภาพแล้วพอถึงฤดูทำไร่ทำนาใหม่ก็จะเกิดปัญหา งานประเพณีวิ่งควายจึงเป็นงานประเพณีที่จะช่วยกระตุ่นให้เกษตรกรที่เป็นเจ้าของสัตว์เลี้ยงดูแลบำรุงรักษาสัตว์อย่างต่อเนื่องเพื่อจะนำมาใช้ในการแข่งขัน

กฤตภาส แตงเพชร์  ข่าว/ภาพ
ธีรวัฒน์ อินธิพันธ์ รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.