Header Ads

สถานีตำรวจภูธรจังหวัดปราจีนบุรีจัดกิจกรรม วันตำรวจ ประจำปี 2562


สถานีตำรวจภูธรจังหวัดปราจีนบุรีจัดกิจกรรม วันตำรวจ ประจำปี 2562
วันนี้ (17 ตุลาคมพ. ศ. 2562) เวลา 10.00 น ที่ทำการตำรวจภูธรจังหวัดปราจีนบุรี นายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ได้เข้าร่วมเป็นเกียรติในงาน “วันตํารวจ” ประจำปี 2562  โดยมี พลตำรวจตรี นราเดช กลมทุกสิ่ง ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด วันตำรวจ ประจำปี 2562 ของตำรวจภูธรจังหวัดปราจีนบุรี เนื่องด้วยสำนักงานตำรวจแห่งชาติกำหนดให้วันที่ 17 ตุลาคมพ. ศ. 2562 เป็น วันตำรวจ ประจำปี 2562 และให้มีการจัด วันตำรวจขึ้นเพื่อบำรุงขวัญและกำลังใจแก่ข้าราชการตำรวจในการปฏิบัติหน้าที่ ตำรวจภูธรจังหวัดปราจีนบุรีจึงได้ดำเนินการจัดงานขึ้นโดยมี พิธีการกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณและอุดมคติตำรวจ และได้มีพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทานเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ข้าราชการตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดปราจีนบุรีที่เสียชีวิต ตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบัน


ข่าวโดย...อลงกรณ์ คุณกิตติมานนท์ 087-8789225ปราจีนบุรี
ขับเคลื่อนโดย Blogger.