Header Ads

ตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์ จัดกิจกรรมเนื่องใน"วันตำรวจ ประจำปี 2562 ณ อาคารที่ทำการ ภ.จว.นครสวรรค์


ตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์ จัดกิจกรรมเนื่องใน"วันตำรวจ ประจำปี 2562 ณ อาคารที่ทำการ ภ.จว.นครสวรรค์

   พล.ต.ต.สุกฤษฎิ์ บุญทรง ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธี มอบโล่ประกาศเกียรติคุณตำรวจดีเด่น เนื่องในวันตำรวจ ประจำปี 2562 ณ ที่ทำการ ภ.จว.นครสวรรค์ ตามคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ให้แต่ละสถานีจัดตั้งชุดปฏิบัติการตำรวจชุมชนสัมพันธ์ เพื่อเข้าปฏิบัติการในพื้นที่หมู่บ้านเป้าหมาย เพื่อสร้างสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างตำรวจกับประชาชน รวมถึงสร้างเครือข่ายในการป้องกันอาชญากรรมในลักษณะการมีส่วนร่วม ซึ่งในปีนี้ชุดปฏิบัติการตำรวจชุมชนสัมพันธ์ที่ชนะเลิศ ของตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์ คือชุดตำรวจชุมชนสัมพันธ์ของสถานีตำรวจภูธรโกรกพระ โดยมี พ.ต.อ.อาชวิน สิงหะผลิน เป็นผู้กำกับการสถานี หลังจากนั้น พล.ต.ต.สุกฤษฎิ์ บุญทรง นำข้าราชการตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์ ได้จัดพิธีสงฆ์ เพื่อบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทาน เพื่ออุทิศให้ ข้าราชการตำรวจที่เสียชีวิต ในการปฏิบัติหน้าที่ โดยในกิจกรรมมี นายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ หัวหน้าส่วนราชการ ประธานแม่บ้าน ตำรวจ และ แขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมในพิธี

ข่าวโดย!!!!ต้อย รอบรั้วภูธร 0619525644!!!!!!
ขับเคลื่อนโดย Blogger.