Header Ads

ข่าวแพร-อำเภอสองประชุมเตียมความพร้อมรับมือเรื่องไฟป่าและหมอกควันปี2562/ 2563

ข่าวแพร-อำเภอสองประชุมเตียมความพร้อมรับมือเรื่องไฟป่าและหมอกควันปี2562/ 2563

เมื่อเวลา14.00น.ของวันที15ตุลาคม พ.ศ.2562 นายกิติพัฒน์ กะวัง นายอำเภอสอง เรียกหน่วยงานทุกหน่วยงาน ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ในด้านควบคุมลดปัญหาเรื่องหมอกควันและการควบคุมไฟป่าประจำปี2562/2563นี้ วันนี้มีผู้นำทุกภาคส่วนได้เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพียงและมีการนำเสนอรูปแบบของการควบคุมแบบใหม่ๆเพื่อเป็นการควบคุมปัญหาเรื่องของหมอกควันและไฟป่าที่มีประจำทุกปี ประธานการประชุมได้เสนอในที่ที่ประชุมว่าแนวโน้มความรุนแรงเรื่องของไฟป่าในปี2563นี้จะมีแนวโน้มรุนแรงกว่าปีที่แล้วเพราะว่าช่วงฤดูฝนฝนที้งช่วงเร็วเกินกว่ากำหนดอาจทำให้ป่ามีความแห้งแล้งมากยี่งขึ้นโดยเฉพาะในเขตป่าอุทยานแห่งชาติแม่ยมและตำบลสะเอียบก็จะมีพื้นที่ที่สูงชันเป็นป่าสักทองที่ฤดูใบไม้ร่วงหล่นเป็นจำนวนมากอีกทั้งยังมีขบวนการล่าสัตว์ป่าและกลุ่มหาของป่ายังมีอยู่จึงทำให้การควบคุมไฟป่ายังมีปัญหาอุปสรรคในการเข้าถึงบริเวณพื้นที่เกิดไฟป่าเกิดขึ้นและเป็นปัญหาอีกอย่างหนึ่งก็คือเหตุเกิดไฟใหม้ในเวลายามค่ำคืนดังนั้นในที่ประชุมได้วิเคราะห์ปัญหาของการควบคุมไฟป่าและหมอกควันในปีที่แล้วเปรียบเทียบแล้วที่มีปัญหาหลังจากผู้นำชุมชนประการห้ามเผาเด็ดขาดแต่ก็จะมีการเผาพร้อมกันในทุกพื้นที่เหมือนคือยี่งห้ามยี่งเผา จึงเสนอให้เอากฎหมายการคบบคุมไฟป่านำกฎหมายมาใช้อย่างแท้จริงและให้ผู้นำประชาสัมพันธ์ทางหอกระจายเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับไฟป่าให้มากยี่งขึ้นไปประธานการประชุมขอบคุณหัวหน้าส่วนผู้นำทุกคนที่เข้าร่วมหามาตรการ่วมกันเพื่อเตียมความพร้อมควบคุมและป้องกันไฟป่าประจำปี2562/2563นี้และจะประชุมครั้งต่อไปทางอำเภอสงจะแจ้งให้ทราบอีกทีหนึ่ง

ข่าวโดย...ณัฐปคัลภ์ ศรีคำภา ผู้สื่อข่าวรอบรั้วภูธรทีวี13สยามไทยรายงานจากจังหวัดแพร่
ขับเคลื่อนโดย Blogger.