Header Ads

เปิดจองแล้ว “เดินป่าระยะไกลพิชิตยอดเขาโมโกจู” ปี 2562 – 2563

เปิดจองแล้ว “เดินป่าระยะไกลพิชิตยอดเขาโมโกจู” ปี 2562 – 2563

“ยอดเขาโมโกจู” เป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในอุทยานแห่งชาติแม่วงก์  จังหวัดกำแพงเพชร มีความ
สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 1,964 เมตร

คำว่า "โมโกจู" เป็นภาษากระเกรี่ยง หมายถึง คล้ายว่าฝนจะตก

บนยอดเขาโมโกจู มีหินเรือใบตั้งตระหง่าน รอรับนักท่องเที่ยวมาเยือนอยู่ และมีกลุ่มเมฆหมอกที่สวยงามปกคลุม ทำให้ดูเหมือนราวกับอยู่บนสวรรค์ รวมทั้งมีอากาศหนาวเย็นทั้งปี

ในปีงบประมาณ 2563 นี้อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ สังกัดสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์) จะเปิดให้มีการเดินป่าระยะไกลพิชิตยอดเขาโมโกจู”ในช่วงระหว่างวันที่  26 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 28 มกราคม 2563 ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่สามารถมองเห็นทางช้างเผือก ที่สวยงามยิ่ง ประกอบกับเป็นช่วงฤดูหนาว ที่จะได้สัมผัสอากาศหนาวบนยอดเขาโมโกจูสักครั้งหนึ่งในชีวิต

เส้นทางเดินป่าระยะไกลพิชิตยอดเขาโมโกจู เป็นเส้นทางการเดินป่าที่นาน ไกล สวย และตื่นเต้นที่สุดในประเทศไทย โดยใช้เวลาเดินป่าจำนวน 4 วัน 3 คืน เป็นเส้นทางเดินป่าที่ได้รับการขนานนามว่า เป็นเส้นทางเดินป่าที่โหดที่สุด และผู้ประสงค์จะเดินป่าต้องใช้เวลารอคิวจองนานมากที่สุด ทั้งนี้เพราะจากข้อมูลปี 2561 มีผู้จองเกือบ 2 หมื่นคน ในขณะที่อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ สามารถจัดคิวคนเดินป่าได้เพียงปีละ 240 คน  จนบ่อยที่ครั้งได้ยินนักท่องเที่ยว พูดต่อๆ กันว่า “เราไม่ได้เป็นคนเลือกโมโกจู แต่โมโกจู ต่างหากที่เป็นคนเลือกเรา”

โดยในปี 2562 ต่อ 2563 นี้
อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ ได้อนุญาตเปิดให้เดินป่าได้เพียงจำนวน 10 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 ชุด ชุดละ 12 คน รวมผู้เดินป่าสัปดาห์ละ 36 คน ปีนี้ทั้งปีจึงสามารถให้มีผู้เดินป่าระยะไกลพิชิตยอดเขาโมโกจู” ได้รวมทั้งสิ้น 360 คน เท่านั้น

การรับสมัครกลุ่มผู้เดินใน
ปีนี้ ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและระเบียบข้อบังคับได้จากในเพจ Facebook: อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ และสามารถส่งใบสมัครได้มาทางอีเมล ที่กำหนดไว้ ก่อน วันที่   12 ตุลาคม 2562 เวลา 12.00 น. และจะประกาศรายชื่อผู้โชคดี ตามลำดับการส่งอีเมล ใน วันที่     12 ตุลาคม 2562 ผ่านการ Live สด ผ่านทาง Facebook: อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ เวลา 18.00 น.

ขอเรียนเชิญท่านที่สนใจ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจาก Facebook: อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ และสมัครกันมาได้ ภายในเวลาที่กำหนด

ข้อมูล และภาพ โดย
นายกิติพัฒน์  ธาราภิบาล
หัวหน้า อุทยานแห่งชาติแม่วงก์

ผู้รายงาน
!!!!!นายธนิตย์ หนูยิ้ม 
ผอ. สบอ.12!!!ข่าว/ภาพ ต้อย รอบรั้วภูธร 06195255644!!!!

ขับเคลื่อนโดย Blogger.