Header Ads

ชุมพร-เทศกาลถือศีลกินเจ ประจำปี 2562 ณ.ศาลเจ้ากวนอูสวี (ตลาดล่าง100ปี)

วันที่ 2 ตุลาคม 2562 ผู้สื่อข่าว รอบรั้วภูธร สยามไทย ประจำจังหวัดชุมพร ได้รายงานว่า ที่อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ได้มีการแห่ขบวนม้าทรง และอัญเชิญเทพเจ้าประทัพเกี้ยว แห่รอบตลาดสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร เนื่องในเทศกาลถือศีลกินเจ ของพ่อแม่ พี่ น้อง ชาวไทยเชื้อสายจีน
สำหรับ การถือศีลกินเจ คำว่า เจ ในภาษาจีน มีความหมายว่า อุโบสถ การรับประทานอาหารก่อนเที่ยงวัน เช่น  ชาวพุทธในประเทศไทยถือ อุโบสถศีล หรือ รักษาศีล 8 ข้อ จะไม่รับประทานอาหารหลังจากเที่ยงวันไปแล้ว การกินเจ ไม่เพียงแต่งดกินเนื้อสัตว์ ยังต้องดำรงอยู่ในศีลธรรมอันดี บริสุทธิ์ สะอาด งดงาม ทั้งกาย วา จา ใจ เป็นการถือศีล บำเพ็ญธรรมพร้อมกัน จึงเรียกว่า กินเจโดยแท้จริง


ภาพ/ข่าว ภุชงค์ ทองมี(นะ ชุมพร)รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.