Header Ads

จ.อุทัยธานี! พีธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื้องในวันคล้ายวันสวรรคคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ต.ค.2562 ณ บริเวณลานปูนอเนกประสงค์(ตลาดลานสัก)

จ.อุทัยธานี! พีธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื้องในวันคล้ายวันสวรรคคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ต.ค.2562 ณ บริเวณลานปูนอเนกประสงค์(ตลาดลานสัก)

เมื่อเวลา 6.00 น.ของวันที่ 13 ต.ค.2562 โดยมีนายอาคม แย้มนวล นายอำเภอลานสักเป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยพร้อมจุดเครื่องทองน้อย หน้าพระบาทบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมีพระครูอุทัยวิริยสุนทร เจ้าคณะอำเภอลานสัก พระครูอุทิตพัฒนกิจ เจ้าคณะตำบลน้ำรอบเขต 1 พระครูอุทิตปริยัติสุนทร เจ้าคณะตำบลลานสัก พระครูอุทิตบุญญาภรณ์ เจ้าคณะตำบลน้ำรอบเขต 2 พระครูเกษมธรรมรัต เจ้าอาวาสวัดนาไร่เดียว พระครูอุทิตวุฒิคุณ เจ้าคณะวัดหนองม่วง พระครูอุทิตปัญญาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดทุ่งสามแท่ง พระปลัดมนัส สนุตกาโย เจ้าอาวาสวัดห้วยรัง พระสมุห์สวง สุขวฑฒโน เจ้าอาวาสวัดห้วยทราย และ พระใบฎีกาประครอง สีลธมโม เจ้าอาวาสวัดหาดทรายงาม รวมพระสงฆ์ จำนวน 89 รูป พร้อมส่วนข้าราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชน ทุกตำบลของอำเภอลานสักและประชาชนกว่า 1000 คน

ส่วนบรรยากาศภายในงานพระสงฆ์เดินรับบิณฑบาต ณ บริเวณลานปูนอเนกประสงค์(ตลาดลานสัก) หลังจากนั้นส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชน และภาคประชาชนร่วมเข้าแถวพร้อมกันในพิธีวางพวงมาลาและพิธีถวายบังคม เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรดังกล่าว

สำเนา ทองศรี ภาพ/ข่าว 0613710441

ขับเคลื่อนโดย Blogger.