Header Ads

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงเสนาท จัดกิจกรรมป้องกันสถาบันพระมหากษัตริย์ และสถาบันสำคัญของชาติ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2562


   จังหวัดนครสวรรค์ นายภิญโญ นิโรจน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 1 นครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการป้องกันสถาบันพระมหากษัตริย์และสถาบันสำคัญของชาติ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ซึ่งตรงกับวันที่ 13 ตุลาคม 2562 ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบึงเสนาท ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ซึ่งตรงกับวันที่ 13 ตุลาคม 2562 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และไว้อาลัย รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงเสนาท ถึงได้เชิญชวนหัวหน้าส่วน กับภาครัฐและเอกชน และประชาชน ร่วมกันแสดงความจงรักภักดี และรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ด้วยการจัดกิจกรรมบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ซึ่งในช่วงเช้า นายภิญโญ นิโรจน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต 1 นครสวรรค์ พร้อมด้วยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงเสนาท หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนจิตอาสา ร่วมกัน ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ถวาย แด่พระสงฆ์ จำนวน 24 รูป หลังจากนั้น นายภิญโญ นิโรจน์ ได้นำหัวหน้าส่วนราชการ ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ณ บึงบริเวณที่ว่าการองค์การบริหารส่วนตำบลบึงเสนาท อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์

ข่าวโดย!!!!ต้อย รอบรั้วภูธร 0 6 1 9 5 2 5 6 44!!!!!
ขับเคลื่อนโดย Blogger.