Header Ads

จังหวัดนครสวรรค์ จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ ณ บริเวณสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 บ้าน 120 ปี วิถีไม้สักไทย

  
   นายวัฒนพงษ์ สุกใส นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน ร่วมให้การต้อนรับ นายธนิต หนูยิ้ม ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ. ศ. 2562 ณ บริเวณสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 บ้าน 120 ปี วิถีไม้สักไทย และบ้านพักข้าราชการ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12
    ด้วยคณะรัฐมนตรีมีมติให้วันที่ 26 มิถุนายน 2533 กำหนดให้วันที่ 21 ตุลาคมของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เป็นวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ที่ทรงอุทิศพระวรกายในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 จึงดำเนินงานจัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติพศ 2562 ขึ้น ในวันที่ 22 ตุลาคม 2562 ที่บริเวณสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 บ้าน 120 ปี วิถีไม้สักไทย เพื่อให้ข้าราชการ พนักงาน ได้ร่วมกันทำกิจกรรมบำรุงรักษาต้นไม้ รดน้ำพรวนดิน ใส่ปุ๋ย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือสมเด็จย่าของปวงชนชาวไทย!!!!ต้อย รอบรั้วภูธร 0619525644!!!!!
ขับเคลื่อนโดย Blogger.