Header Ads

ราชบุรี ส่งข่าว - ร.10 พระราชทานพระราชกระแสชมเชยช่างซ่อมจักรยานยนต์พิการสู้ชีวิตพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ พล.อ.ต. วีรพันธ์ ภูวจินดา เป็นผู้แทนพระองค์อัญเชิญพระราชกระแสชมเชยนายนพเก้า นาแป้น ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์มีร่างกายพิการครึ่งท่อน แต่สามารถต่อสู้ชีวิตเลี้ยงดูแลครอบครัวได้อย่างน่ายกย่อง

โดยวันนี้(4 ต.ค.62) ช่วงเวลา 09.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลอากาศตรี วีรพันธ์ ภูวจินดา เป็นผู้แทนพระองค์อันเชิญพระราชกระแสพระราชทานชมเชยแก่ นายนพเก้า นาแป้น อายุ 46 ปี อยู่บ้านเลขที่  80/2 หมู่ 5 ต.คลองข่อย อ.โพธาราม จ.ราชบุรี ที่ห้องประชุมเทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน อ.โพธาราม  โดยมีนายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัด นำหัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรีเข้าร่วมพิธี 

พลอากาศตรี วีรพันธ์ ภูวจินดา ผู้แทนพระองค์ได้อันเชิญพระราชกระแสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ชมเชยนายนพเก้า นาแป้น ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ซึ่งมีร่างกายเพียงครึ่งท่อนว่า “ตามที่มีการเผยแพร่ข่าสารที่น่าชื่นชมนายนพเก้าได้ต่อสู้ชีวิตโดยไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคทางร่างกายมีความขยันหมั่นเพียรมุมานะ  เรียนรู้ สามารถพัฒนาศักยภาพของตนเอง มีพลังพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างสร้างสรรค์ ทำให้สังคมเชื่อมั่นในศักยภาพ พร้อมเปลี่ยนมุมมองความคิด และชื่นชมในความสามารถ อีกทั้งเป็นผู้มีความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ เป็นผู้มีทัศนคติที่ดี มองโลกในเชิงบวก ทำตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม ถือได้ว่าเป็นยอดนักสู้ ผู้ฟันฝ่าเอาชนะอุปสรรคต่างๆ เป็นตัวอย่างอันดีในการต่อสู้ชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรี ดำรงอยู่ในสังคมได้อย่างมีเกียรติ ควรได้รับการยกย่องชมเชย ให้เป็นแบบอย่างแก่บุคคลทั่วไป” 

นายนพเก้า นาแป้น เปิดเผยว่า รู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีพระเมตตา และรู้ดีใจมาก ทุกวันนี้ก็ยังคงยึดอาชีพเป็นช่างซ่อมรถจักรยานยนต์อย่างนี้เรื่อยไป ความเป็นอยู่ก็ยังเหมือนเดิม  โดยมีลูก 2 คน กำลังเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  และคนเล็กกำลังเรียนอยู่ชั้นอนุบาล

ส่วนนางระเบียบ เรืองพยัคฆ์   อายุ 56 ปี ภรรยา  กล่าวว่า ชอบที่สามีเป็นคนสู้ชีวิต จึงไม่รังเกียจและได้แต่งงานใช้ชีวิตร่วมกันมากว่า 10 ปีแล้ว  โดยครอบครัวต่างรู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีพระเมตตาต่อสามีและครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้

โอกาสนี้นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัด ได้ร่วมพูดคุยกับนางสำเนียง นาแป้น อายุ 90 ปี มารดาของนายนพเก้า บุตรชายที่ยังทำงานเป็นช่างซ่อมรถมอเตอร์ไซค์อยู่ที่อยู่ในตำบลบ้านสิงห์ อ.โพธาราม จบการศึกษาประถมศึกษาปีที่ 2  มีรายได้ประมาณ 12,000 บาทต่อเดือน  ส่วนนางระเบียบมีอาชีพรับจ้าง รายได้ประมาณ 1,500 บาท ซึ่งทางครอบครัวได้ช่วยกันดูแลเลี้ยงลูกใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ถือเป็นแบบอย่างที่ดีในสังคมที่น่ายกย่อง

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////
ข่าวโดย...สุจินต์ นฤภัย(เต้)
ขับเคลื่อนโดย Blogger.