Header Ads

ร้อยเอ็ด - สภ.เมือง10จับมือตัวแทนผู้รับเหมาเอาใจใส่ความปลอดภัยช่วงขยายผิวการจราจรบายพาสเมืองสรวง-ถึง-บ้านโนนรัง

         วันที่ 21 ตุลาคม 2562เวลา 14.00 น.พ.ต.อ.ดร.พัทฐกร  ศาสนะสุพินธ์ ผกก.สภ.เมืองร้อยเอ็ด ได้เชิญตัวแทนและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อหาลือแนวทางแก้ไขลดอุบัติเหตุอาจเกิดขึ้นจากการขยายผิวการจราจร จากบายพาสเมืองสรวงไปถึงบ้านโนนรัง ประกอบไปด้วยนายสถิต  คำพิชิต  รอง ผอ.แขวงทางหลวงฯ ตัวแทน ผอ.แขวงทางหลวงฯ, นายสุรชัย  พิมานคำ   ตัวแทนผู้รับเหมาบริษัทบ้านไผ่ธนทรัพย์ และตัวแทนผู้รับเหมาบริษัทประชาพัฒน์ ณ ห้องประชุม ศปก.สภ.เมืองร้อยเอ็ด
         ซึ่งที่ประชุม ได้ข้อสรุปดังนี้
1.พื้นที่การก่อสร้างแยกบายพาสเชียงขวัญ อยู่ในความรับผิดชอบของบริษัทประชาพัฒน์ฯ จะดำเนินการติดไฟส่องสว่างในจุดที่เสี่ยงที่น่าจะเกิดอันตรายและอุบัติเหตุ
2.พื้นที่การก่อสร้างแยกบายพาสโนนเมือง-บายพาสบ้านบัว อยู่ในความรับผิดชอบของบริษัทประชาพัฒน์ฯ จะดำเนินการติดไฟส่องสว่างในจุดที่เสี่ยงที่น่าจะเกิดอันตรายและอุบัติเหตุเพิ่มเติม
3.พื้นที่การก่อสร้างจากบายพาสเมืองสรวงไปถึงบ้านโนนรังอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับเหมาบริษัทบ้านไผ่ธนทรัพย์ จะดำเนินการดังนี้         บริษัทบ้านไผ่ธนทรัพย์จะทำการติดตั้งไฟส่องสว่าง ก่อนและหลังถึงพื้นที่ก่อสร้าง 100 เมตร ตลอดจนติดไฟส่องสว่างตลอดแนวการก่อสร้างติดป้ายเตือนสะท้อนแสงก่อนและหลังถึงพื้นที่ก่อสร้าง 100 เมตรเพิ่มกรวยยาง และแบริเออร์ ตลอดเส้นทาง
ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวตัวแทนผู้รับเหมาทั้งบริษัทบ้านไผ่ธนทรัพย์ฯ และบริษัทประชาพัฒน์ฯ รับว่าจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันนี้.(21 ต.ค.2562)

สุเทพ  ลอยแก้ว/ข่าว
มนึก  บุญศรี /ภาพ
ขับเคลื่อนโดย Blogger.