Header Ads

ร้อยเอ็ด... กฐินที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดกำแพงเพชร ทอดถวายที่ เมืองสาเกตุนคร101

         อาทิตย์ที่ 27 ต.ค.2562 เวลา  10.30 น.พิธีทอดถวายองค์กฐิน และบริวารกฐินสามัคคี ณ.วัดบวรนิเวศน์ บ้านหนองนกเป็ด ต.สระนกแก้ว อโพนทอง จ.ร้อยเอ็ด (101 หรือเมืองสาเกตุนคร)โดยพระเดชพระคุณหลวงปู่เจ้าคุณพระวิเชียรมุนี ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดกำแพงเพชร /นายเชวงศักดิ์  พลเยี่ยม ปลัดจังหวัดนครสวรรค์/พล.ต.ต.ประสาทพร บุญเดช เชียงใหม่/พ.ต.อ.อภิชาติ อภิชานนท์/พ.ต.ท.ยงยุทธ  สิมมาลา สวป.สภ.พระพุทธบาท/น.ส.สุดคะนึง  แก้ววี ผอ.วิทยาลัยการอาชีพขานุลักษบุรี/นายประสิทธิ์  อินทโชติ นายอำเภอขานุวรลักษบุรี /พ.ต.อ.กำลาภ  โตทองสุข  ผกก.สภ.ขานุวรลักษบุรี/น.อ.(พิเศษ)ศิริชัย  เรียนดารา         นายทัศนัย  ไวยนิยมพงค์  รองนายก อบจ.ร้อยเอ็ด.พร้อมชาวอำเภอโพนทองให้การต้อนรับ   สืบเนื่องสมัยพุทธกาล   ภิกษุชาวเมืองปาไฐยรัฐ ๓๐ รูป ได้เดินทางเพื่อมาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า ณ.   วัดเชตวันมหาวิหาร   เมือง สาวัตถี แต่ไม่ทันถึงเมืองสาวัตถี ก็ถึง วันเข้าพรรษา เสียก่อนพระสงฆ์ทั้ง ๓๐ รูป จึงต้องจำพรรษา ณ เมืองสาเกตุนคร  พอออกพรรษาแล้วภิกษุเหล่านั้นจึงได้ออกเดินทางมาเข้าเฝ้าพระศาสดา เมื่อเดินทางถึงวัดพระเชตวัน พระพทธเจ้าได้ตรัสถามถึงความเป็นอยู่และการเดินทางเมื่อทราบความลำบากนั้นจึงทรงอนุญาตให้ภิกษุผู้จำพรรษาครบถ้วนไตรมาสสามารถรับผ้ากฐินได้         การถวายกฐินมีความความพิเศษแตกต่างจากทานอย่างอื่น...
จำกัดประเภททาน คือ ต้องถวายเป็นสังฆทานเท่านั้น จะถวายเฉพาะเจาะจงภิกษุรูปใดรูปหนึ่งเหมือนทานอย่างอื่นไม่ได้จำกัดเวลา คือกฐินเป็นกาลทานอย่างหนึ่ง (ตามพระบรมพุทธานุญาต) ดังนั้นจึงจำกัดเวลาว่าต้องถวายภายในระยะเวลา 1 เดือน นับแต่วันออกพรรษา เป็นต้นไป
จำกัดงาน คือ พระภิกษุที่กรานกฐินต้องตัด เย็บ ย้อม และครองให้เสร็จภายในวันที่กรานกฐิน
จำกัดไทยธรรม คือ ผ้าที่ถวายต้องถูกต้องตามลักษณะที่พระวินัยกำหนดไว้
จำกัดผู้รับ คือ พระภิกษุผู้รับกฐิน ต้องเป็นผู้ที่จำพรรษาในวัดนั้นโดยไม่ขาดพรรษาตั้งแต่1รูปขึ้นไป และจะใช้5รูปขึ้นไปในการกรานกฐินในโบสถ์เท่านั้น จำกัดคราว คือ วัด ๆ หนึ่งรับกฐินได้เพียงปีละ 1 ครั้งเท่านั้นเป็นพระบรมพุทธานุญาต ทานอย่างอื่นทายกทูลขอให้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงอนุญาต เช่น มหาอุบาสิกาวิสาขาทูลขออนุญาตผ้าอาบน้ำฝน แต่ผ้ากฐินนี้พระองค์ทรงอนุญาตเองนับเป็นพระประสงค์โดยตรง  

 สุเทพ  ลอยแก้ว/วีรพล  บุญเดช/รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.