Header Ads

ร้อยเอ็ด.... อำเภอโพนทองประชุมคณะทำงานจัดกิจกรรม/นิทรรศการของดีเมืองโพนทอง ชม-ช๊อป-ชิลล์(100 ปีเมืองโพนทอง)

       วันนี้ 29 ต.ลาคม.2562 เวลา 09.30 น.ณ.ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอโพนทอง(ชั้น2)นายวัลลภ  จินดาเงิน นายอำเภอโพนทอง มอบหมายให้นางศศิธร  นามเพ็ง  (ป.อาวุโส) หัวหน้ากลุ่มงานบริหารการปกครองเป็นประธารการประชุมแต่งตั้งคณะทำงานจัดกิจกรรม/นิทรรศการของดีเมืองโพนทอง ชม-ช๊อป ชิลล์ ตามคำสั่งอำเภอโพนทองที่ 548/2562 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2562       ระเบียบวาระที่ 3 หน่วยงานที่ยื่นความประสงค์เข้าร่วมจัดนิทรรศการระดับตำบล 14 ตำบล 1 เทศบาล ส่วนราชการ ได้แก่ พัฒนาชุมชน เกษตร ปศุสัตว์ประมง สัสดี ประกันสังคม กศน.วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง โรงเรียนอนุบาลโพนทอง/โพนทองพัฒนาวิทยา/โพนทองวิทยายน
       มติที่ประชุมคณะกรรมการจัดงานรำลึกวันครบรอบ 100 ปีอำเภอโพนทองจะมีขึ้นในวันที่ 16- 18 พฤศจิกายน 2562นี้นายยกเทศมนตรีตำบล/นายก อบต.ทุกแห่งของโพนทองเป็นหัวหน้าคณะทำงาน   ส่วนกำนัน/ผญบ./ผู้นำ(อช.)อาสาพัฒนาชุมชนทุกตำบล /กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเป็นคณะทำงาน  และหัวหน้าส่วนราชการเป็นคณะทำงานกำหนดรูปแบบ-วิธีการ.         สรุป 16-18 พฤศจิกายน 2562 เฉลิมฉลองรำลึกครบรอบ 100 ปี อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด   ชมนิทรรศการ 100 ปี ตำนานเล่าขานเมืองโพนทอง   เที่ยวชม-ช๊อป-ชิลล์ กับ สาวงามทุกหมู่บ้าน 5,000 คนรำบวงสรวงบนถนนหมายเลข พ.ศ.2492..

ดำเนิน  พรมไชยา/ภาพ
 สุเทพ   ลอยแก้ว /ข่าว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.