Header Ads

อุบลฯ รับเงินพระราชทานรายละ 10,000 หมื่นบาทเสียชีวิตจากอุทกภัย

จังหวัดอุบลราชธานี มีพิธีรับมอบเงินพระราชทานช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์อุทกภัย

วันนี้ 7 ตุลาคม 2562 ที่ ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ประธานคณะกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานพิธีมอบเงินช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี


 ตามระเบียบเงินช่วยเหลือของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมทั้งกล่าวแสดงความเสียใจและให้กำลังใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิต ทั้ง 5 ครอบครัว และร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีความห่วงใยต่อพสกนิกร ได้พระราชทานความช่วยเหลือแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตผ่านมายังมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ จำนวน 5 ราย ๆ ละ 10,000 บาท ส่วนผู้เสียชีวิตอีก 1 รายที่อำเภอกุดข้าวปุ้น ได้ทำพิธีมอบเงินช่วยเหลือไปแล้วเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2562ภาพ/ข่าว  กฤษณะ  วิลามาศ


ขับเคลื่อนโดย Blogger.