Header Ads

พะเยา พบถ้ำค้างคาว วัดถ้ำเทพนิมิต ดอกคำใต้ 1เดียว ของจังหวัด
 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าได้มีบรรดานักท่องเที่ยวทั้งในและต่างอำเภอตลอดจนต่างจังหวัด ได้พากันเดินทางเข้ามาที่วัดถ้ำเทพนิมิต บ้านห้วยต้นตุ้มหมู่ 9 ตำบลห้วยลาน อำเภอดอกคำใต้จังหวัดพะเยา เพื่อมาดูชม ฝูงค้างคาว ฝูงใหญ่ที่พากันมาอาศัยอยู่ภายในบริเวณถ้ำ วัดเทพนิมิตแห่งนี้ มีเป็นจำนวนร่วมแสนตัว ซึ่งเข้ามาเที่ยวดูชมได้ ตลอดทั้งวัน ด้วยกลางวันสามารถเข้าไปดูชมค้างคาว ที่อาศัยอยู่ภายในถ้ำ และตอนเย็นดูชมฝูงค้างคาวพากันบินออกจากรูปากถ้ำ นับว่า ถ้ำค้างคาว ภายในบริเวณ วัดถ้ำเทพนิมิตแห่งนี้ เป็นถ้ำ1เดียว ที่มีค้างคาวอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก และผู้คนสามารถ เข้าดูชม ค้างคาวที่เกาะ กลุ่มรวมตัวกัน ภายในถ้ำ ได้อย่างใกล้ชิด ท่ามกลางธรรมชาติอันร่มเย็น ของต้นไม้และภูเขา ภายในบริเวณวัดถ้ำเทพนิมิตรแห่งนี้


สำหรับบรรยากาศภายในบริเวณวัดถ้ำเทพนิมิต พบว่า วัดแห่งนี้ อยู่ท่ามกลาง ป่าไม้ บนขุนเขา อากาศเย็น ทำให้มี สัตว์ป่า อาทิ นกยูง สายพันธุ์ไทยจำนวนมาก และฝูงค้างคาว ได้เข้ามาอาศัย อยู่ภายในบริเวณวัด ทำให้ผู้คน ตลอดจนนักท่องเที่ยวทั่วไป ต่างพากัน เดินทาง เข้ามาเที่ยวชม ภายในบริเวณวัด ตลอดทั้งวันและเย็น เพื่อดูชม ฝูงนกยูงและฝูงค้างคาวกันอย่างใกล้ชิด นับว่าวัดถ้ำเทพนิมิต เป็นวัดที่อยู่ท่ามกลางธรรมชาติ ที่มีสัตว์ป่ามา เข้ามาอาศัย อยู่เคียงคู่กับ พระ และทุกคนที่เข้ามาภายในบริเวณวัด แบบเป็นมิตร
พระศรีไพร เขมาภิรโต เจ้าอาวาสวัดถ้ำเทพนิมิต บ้านห้วยต้นตุ้ม หมู่ 9 ตำบลห้วยลาน อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา กล่าวว่า ถ้ำ ที่อยู่ภายในบริเวณวัด ถ้ำ เทพนิมิต ทางพระอาจารย์และเจ้าอาวาสรูปก่อน ได้มาค้นพบ และได้ปฏิบัติธรรม จน คณะศรัทธาญาติโยม ตำบลห้วยลานเลื่อมใส จึงได้นิมนต์ท่านให้จำพรรษา อยู่ที่ถ้ำ แห่งนี้ จนได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นวัดถ้ำเทพนิมิต จนกระทั่งถึงทุกวันนี้ ถ้ำวัดเทพนิมิต คนเฒ่าคนแก่วัดถ้ำเทพนิมิต เคยเอาลูกมะพร้าวแห้ง โยนลงไปตามรูถ้ำ และพบว่า ลูกมะพร้าวได้ไหลหลุดออกไปโผล่อีกแห่งหนึ่ง ห่างจากถ้ำประมาณ 10 กว่ากิโลเมตร ในถ้ำมีทั้งห้องโถง ช่องแคบต่างๆ มีความลึก เคยเดินสำรวจเข้าไปได้ไม่ลึก เพราะว่ามีความมืด ถ้าหากใครจะสำรวจหรือมีหน่วยงานจะสำรวจทางวัดก็จะเปิดให้ทำการสำรวจถ้ำแห่งนี้ได้

สำหรับภายในบริเวณถ้ำ จะมีฝูงค้างคาวอาศัยอยู่จำนวนหลาย 10,000 ตัว เขามาอาศัยอยู่ ตลอดทั้งปี โดยเฉพาะช่วงนี้จะมีค้างคาวเป็นจำนวนมาก ช่วงหน้าฝนหน้าร้อน ส่วนหน้าหนาวจะไม่ค่อยมีเข้ามาอาศัยอยู่แต่จะมาเยอะช่วงระยะนี้จะออกลูก เลี้ยงลูกอยู่ ภายในถ้ำ ฉันเป็นจำนวนมากซึ่งบุคคลสามารถเข้ามาชื่นชมได้ อย่างใกล้ชิด ดังกล่าว

สัมภาษณ์ พระศรีไพร เขมาภิรโต เจ้าอาวาสวัดถ้ำเทพนิมิต บ้านห้วยต้นตุ้ม หมู่ 9 ตำบลห้วยลาน อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา หมายเลขโทรศัพท์ 0811697122
ภาพ/ข่าวโดย...  จรัสพงษ์/พรรณณีย์  มูลเทศ  รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.