Header Ads

นครสวรรค์ - ร่วมประชุม VDO Conference ติดตามสถานการณ์อุทกภัยและการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ

เมื่อวานนี้ (24  กันยายน 62) เวลา 11.30 น. นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ นำส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์เข้าร่วมประชุม VDO Conference การติดตามสถานการณ์อุทกภัยและการให้ความช่วยเหลือ พื้นที่ที่ประสบปัญหาน้ำท่วมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมี พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมพร้อมด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และ รัฐมนตรีและผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมโดยแต่ละกระทรวง ได้นำเสนอแนวทางการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่ภาคอีสานซึ่งขณะนี้ ที่ยังมีสถานการณ์น้ำท่วมอยู่ 4 จังหวัด และสถานการณ์คลี่คลายไปแล้วซึ่งจะต้องช่วยเหลือฟื้นฟูอีก 28 จังหวัด โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศร่วมรับฟัง การติดตามสถานการณ์อุทกภัยและการให้ความช่วยเหลือในครั้งนี้

ทั้งนี้ รองนายกรัฐมนตรี ได้มอบนโยบายและแนวทางการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย โดยขอให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้น้อมนำพระราชกระแสรับสั่ง ของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ไปสู่การปฏิบัติในการช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ขอให้ทุกภาคส่วนบูรณาการร่วมกัน ทำงานเพื่อการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ 4 จังหวัด ให้ติดตามสถานการณ์และดำเนินการตามแผนเผชิญเหตุเพื่อการแก้ไขปัญหาที่มีประสิทธิภาพ จังหวัดที่มีสถานการณ์คลี่คลายแล้วให้เร่งฟื้นฟูอย่างรวดเร็ว เพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติเตรียมความพร้อมในการรับมืออุทกภัยไว้อย่างต่อเนื่อง
ภาพ/ข่าว  ต้อย รอบรั้วปากน้ำโพ 0619525644
ขับเคลื่อนโดย Blogger.