Header Ads

ราชบุรี - PEA ราชบุรี จับมือระบบสื่อสาร จัดระเบียบสายบนเสาไฟฟ้า

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดราชบุรี จับมือผู้ประกอบการธุรกิจ สื่อสารโทรคมนาคม ปล่อยแถวขบวนจัดระเบียบสายและอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หลังพบว่าสายแต่ละบริษัทไม่เป็นระเบียบและส่อให้เกิดอันตรายบ่อยครั้ง

วันที่ 25 ก.ย.62 ที่บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เขาแก่นจันทร์ อ.เมือง จ.ราชบุรี นายวีรัส ประเศรษโฐ. รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี พร้อมนายปกรณ์ นุตบุญเลิศ รองผู้ว่าการ การไฟฟ้าภาค 4 รวมเป็นประธานเปิดงาน จัดระเบียบสายและอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตามแผนปฏิบัติการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พร้อมยังได้ปล่อยขบวนรถเจ้าหน้าที่-พนักงาน ที่เกี่ยวกับระบบสื่อสารโทรคมนาคม ทั้งของรัฐวิสาหกิจ และเอกชน ที่เช่าพื้นที่ฟาดสายเคเบิลบนเสาไฟฟ้า ร่วมใจกันจัดระเบียบสายส่งทั้งหมดให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยอย่างเป็นระบบ เป็นการสร้างทัศนียภาพที่สวยงาม สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยส่วนรวม รวมทั้งก่อให้เกิดความมั่นคงในระบบจำหน่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
โดยมีการจัดกิจกรรมดำเนินการพร้อมๆ กันทั่วประเทศ ในวันที่ 25 ก.ย.62 โดยในส่วนของจังหวัดราชบุรีได้จัดระเบียบเสาและสายไฟฟ้าเส้นทางนำร่องในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองราชบุรี และจะดำเนินการขยายโครงการและกิจกรรมนี้ต่อไปเรื่อยจนกว่าจะคลอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดในจังหวัดราชบุรี ขณะที่ นายรณภา ทองโปร่ง ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดราชบุรี ได้กล่าวว่า ด้วยสภาพความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยของสายสื่อสารในพื้นที่จังหวัดราชบุรี เป็นปัญหาที่สะสมมาเป็นระยะเวลานาน และยากต่อการแก้ไขให้สำเร็จลุล่วงในเวลาอันรวดเร็ว ซึ่งที่ผ่านมาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ดำเนินการแก้ไขปัญหามาอย่างต่อเนื่อง ทั้งการนำสายไฟลงใต้ดินและการแก้ปัญหาสายไฟบนเสาเนื่องจากการนำสายลงใต้ดินต้องใช้งบประมาณสูง ประกอบกับพื้นที่ความรับผิดชอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีมาก การนำสายลงดินจึงทำได้เพียงพื้นที่สำคัญบางส่วน โดยมุ่งเน้นการแก้ปัญหาที่เสาไฟฟ้าเป็นหลัก เพื่อเป็นมาตรฐานการดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งประเทศ

ในปี 2562 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้จัดทำแผนปฏิบัติการจัดระเบียบสาย และอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมพื้นเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าภูมิภาค นำเสนอกระทรวงมหาดไทย เพื่อขอความร่วมมือจากหน่วยงานราชการทั้ง 74 จังหวัดในพื้นที่ความรับผิดชอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการจัดโครงการสายและอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยอย่างเป็นระบบ สำหรับเป้าหมายของการดำเนินการครั้งนี้มุ่งเน้นการรื้อถอนสายและอุปกรณ์สื่อสารคมนาคมที่ไม่ได้ใช้งานที่ไม่ได้รับอนุญาตออกจากเสาไฟฟ้าในเส้นทางที่สำคัญ หรือเส้นทางวิกฤตที่ได้รับการพัฒนาจากจังหวัด ต่อจากโครงการในปี 2561 และจากนั้นจะเป็นกระบวนการยุบรวมสายสื่อสารให้มีสายคงเหลือเป็นไปตามมาตรฐานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคต่อไป

ภาพ/ข่าว  สุจินต์ นฤภัย (เต้)
ขับเคลื่อนโดย Blogger.