Header Ads

ตราด-คณะเทศบาลตำบลบ้านค่ายพัฒนา ศึกษา/ท่องเที่ยว ชุมชน OTOP นวัตวิถี บ้านตรอกตะแคง อ.เขาสมิง จ.ตราด


คณะเทศบาลตำบลบ้านค่ายพัฒนา จ.ระยอง เยี่ยมชม ชุมชน OTOP นวัตวิถี แหล่งตีมีดขอตราดโบราณ บ้านตรอกตะแคง หนึ่งเดียวในจังหวัดตราด และชุมชนต้นแบบประชาธิปไตย
ที่ศาลาเอนกประสงค์ บ้านตรอกตะแคง นายมนัส ทองศรีสมบูรณ์ ผู้ใหญ่บ้าน บ้านตรอกตะแคง หมู่ที่ 5 ต.แสนตุ้ง อ.เขาสมิง จ.ตราด พร้อมด้วยคณะกรรมการโอทอปฯ 30 คน และชาวบ้าน โดยมี นายจำนงค์ศักดิ์ ทิพเนตร หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองอำเภอเขาสมิง นายกิตติศักดิ์ เชื้อกุลชาติ ตัวแทนพัฒนาการอำเภอเขาสมิง และนางสินีนาฏ พงษ์พาณิช กำนันตำบลแสนตุ้ง ได้ร่วมกันให้การต้อนรับ นายนิรุต นิยมสมาน นายกเทศมนตรีบ้านค่ายพัฒนา อ.บ้านค่าย จ.ระยอง พร้อมคณะร่วมเดินทาง จำนวน 80 คนซึ่งการเดินทางศึกษาดูงานในครั้งนี้ ทางคณะกรรมการ น.ส.พัชรีภรณ์ แก้วหลวง คณะทีมงานทำหน้าที่วิทยากร ได้กล่าวแนะนำตัวผู้ร่วมให้การต้อนรับและบรรยายสรุปประวัติความเป็นมาของชุมชน  พร้อมเปิดวีดีทัศน์โอทอปนวัตวิถีบ้านตรอกตะแคงและผลงานต่างๆของชุมชนที่ผ่านมา และพาเยี่ยมชมการตีมีดขอตราด โบราณหนึ่งเดียวในจังหวัดตราด เป็นสินค้าขึ้นชื่อมีที่เดียวและหาดูได้ยาก จากนั้นพาเยี่ยมชมโรงเพาะเห็ดฟาง ของนายดนัย สุทธิธรรม ชาวบ้านตรอกตะแคง หลังจากนั้นพาเยี่ยมชม ฮวงซุ้ยโบราณของชาวจีน มีอายุ กว่า 100 ปี เป็นสถานที่บ่งบอกว่าหมู่บ้านตรอกตะแคงเคยมีความรุ่งเรือง อันสอดคล้องกับประวัติของอำเภอเขาสมิง ว่าที่ตั้งของที่ว่าการอำเภอเขาสมิงเคยตั้งอยู่บริเวณคลองตรอกตะแคง ฮวงซุ้ยโบราณ จึงถือเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของคนในชุมชนบ้านตรอกตะแคง ต่างเคารพกราบไหว้ขอพร กันจากรุ่นสู่รุ่นจากนั้นคณะทำงานโอทอปฯได้พาคณะทีมงานเทศบาลตำบลบ้านค่ายพัฒนา เข้ากราบสักการะบุชา องค์พระร่วงโรจนฤทธิ์ หรือพระศักดิ์สิทธิ์องค์ดำ เป็นพระคู่บ้านคู่เมืองแสนตุ้ง เป็นศูนย์ยึดเหนี่ยวจิตใจ และมีตำนานสืบต่อกันมายาวนาน ขององค์พระร่วงโรจนฤทธิ์ ที่ถูกสร้างขึ้นจากช่างฝีมือชาวบ้านในตำบลแสนตุ้ง มีการประกอบพิธีจัดสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2517 ภายในองค์พระร่วงโรจนฤทธิ์ บรรจุด้วยวัตถุมงคลของพระเกจิชื่อดัง ของภาคตะวันออก จำนวนมากและเป็นที่นับถือพุทธสนิกชน ในพื้นที่และผู้คนทั่วไป เดินทางมาสักการะบูชากราบไหว้ขอพร โดยการนำไข่ต้ม หมากพูล ดอกไม้ ธูปเทียน ผู้ที่เคยบนบาลกราบไหว้ได้ดั่งสมใจที่อธิฐานก็มักจะนำ รูปปั้นไก่ชน เชื่อกันว่า ท่านโปรดไก่ชนยิ่งนัก ซึ่งวัดแห่งนี้ ได้รับการดูแลและการบริหารการจัดการ คือพระครูธัชลักข์ บริหาร เป็นเจ้าอาวาสวัดแสนตุ้งและเจ้าคณะตำบล สวดอวยพร และพรมน้ำมนต์ เพื่อเป็นสิริมงคลให้กับคณะเทศบาลตำบลบ้านค่ายพัฒนาในครั้งนี้ก่อนเดินทางกลับ

ข่าวโดย นิมิตร คชพร ทีมข่าวภูมิภาครายการรอบรั้วภูธร ประจำจังหวัดตราด รายงาน

ขับเคลื่อนโดย Blogger.