Header Ads

ชลบุรี - สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสัตหีบ ร่วมกับ บิ๊กซี สาขาสัตหีบ จัดจำหน่ายสินค้า OTOP ของดีเมืองสัตหีบ ยกระดับโอทอปภูมิปัญญาไทยใจกลางเมือง

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสัตหีบ ร่วมกับ Big C สาขาสัตหีบ จำหน่ายสินค้า OTOP ของดีเมืองสัตหีบ ยกระดับโอทอป ภูมิปัญญาไทย ใจกลางเมือง ส่งตรงสู่ห้างใหญ่กลางเมืองสัตหีบ และจังหวัดในระดับภูมิภาค หวังสร้างโอกาส สร้างอาชีพ สร้างรายได้ พร้อมช่วยกระตุ้นสร้างรากฐานเศรษฐกิจเข้มแข็ง สู่การพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน ประเดิมสองที่แรก ณ ลานกิจกรรม Big C สาขา สัตหีบ  ในวันที่ 20-22 กันยายน 2562
เมื่อวันที่ 20 ก.ย.62 สิบเอก อภิณพ  มังกรแก้ว รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอสัตหีบ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสัตหีบ ร่วมกับ นายนิวัตร ศูนย์ตรง ผู้จัดการ  Big C สาขาสัตหีบ เป็นประธานจัดจำหน่ายสินค้า OTOP ของดีเมืองสัตหีบ โดยมี ดร.สะถิระ เผือกประพันธุ์ ส.ส.ชลบุรีเขต 8 และผู้มีเกียรติเข้าร่วมงาน  ซึ่งมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์เด่น ๆ ที่แตกต่างกันออกไปตาม พฤติกรรม และความต้องการของผู้บริโภคในแต่ละพื้นที่ เช่น สินค้าอาหารเครื่องดื่ม เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย ของใช้และของผ้าบาสติก สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร
สิบเอก อภิณพ  มังกรแก้ว กล่าวว่า พัฒนาชุมชนมีการวางแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP เพื่อยกระดับสินค้าภูมิปัญญาไทยให้ก้าวไกลสู่สากลมากขึ้น โดยดำเนินการขับเคลื่อน 3 แนวทาง คือ การเพิ่มศักยภาพผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ OTOP การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม และการส่งเสริมช่องทางการตลาด ทั้งนี้เพื่อสร้างความแข็งแกร่งและยกระดับสินค้าโอทอปของไทยให้มาตรฐาน และสามารถแข่งขันในตลาดโลกได้ตามที่ได้ตั้งเป้าไว้เพื่อสนับสนุนผลิตภักณ์ในชุมชนให้เป็นที่รู้จักกว้างขวางมากขึ้น เพื่อเพิ่มความหลากหลายให้กับลูกค้าและเป็นที่การดึงดูดในการเข้ามาซื้อสินค้าที่สาขา สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนกลุ่มลูกค้าในพื้นที่เมืองสัตหีบกลุ่มลูกค้านักท่องเที่ยวจัดตั้งบูทเพื่อเพื่อขายผลิตภักณ์สินค้าโอทอปมีการประชาสัมพันธ์ตามสื่อท้องถิ่นและตามเสียงในสาขา

ภาพ/ข่าว  เจี๊ยบโฟกัส ทีมข่าวรอบรั้วภูธร TV13สยามไทย 082-531-3717
ขับเคลื่อนโดย Blogger.