Header Ads

กฟภ.ตราด ร่วมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง Kick off จัดระเบียบสายและอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้า

 (25ก.ย.62) นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานเปิดกิจกรรม Kick off  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จัดระเบียบสายสื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้าบนเสาไฟฟ้า 74 จังหวัด ซึ่งสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดตราด ดำเนินการตามนโยบายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  พร้อมกันทั่วประเทศ โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กับสายสื่อสาร ที่พาดอยู่บนเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคระดมเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรม บริเวณสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดตราด

  นายธีระ สุขเจริญ   ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดตราด  กล่าวว่า  จากสภาพความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยของสายสื่อสารที่เป็นปัญหามานาน ยากต่อการการแก้ไขให้เป็นระเบียบเรียบร้อยด้วยหน่วยงานเพียงหน่วยงานเดียว  ที่ผ่านมาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาอย่างต่อเนื่อง  ดังนั้นเพื่อให้เป็นมาตรฐานการดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  ในปี พ.ศ. 2562 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้จัดทำแผนปฏิบัติการจัดระเบียบสายสื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้า เสนอกระทรวงมหาดไทย เพื่อขอความร่วมมือจากจังหวัดทั้ง 74 จังหวัดในความรับผิดชอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ร่วมกันขับเคลื่อนการจัดสายและอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยอย่างเป็นระบบ
เป็นการสร้างทัศนียภาพที่สวยงาม สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยส่วนรวม ทั้งยังก่อให้เกิดความมั่นคงในระบบจำหน่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อีกด้วย อย่างไรก็ตามการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีการปล่อยขบวนรณรงค์เพื่อปฏิบัติงานจัดระเบียบสายสื่อสารโทรคมนาคม บริเวณริมถนนสุขุมวิทฝั่งขาเข้าเมืองตราด ตั้งแต่สถานีไฟฟ้าย่อยจังหวัดตราด การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศ จนถึงสามแยกคลองใหญ่  รวมระยะทางประมาณ 3.5 กิโลเมตร


ข่าวโดยนิมิตร คชพร ทีมข่าวภูมิภาค จังหวัดตราด รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.