Header Ads

ป๋าโก้ คาราบาว และพี่อ้วน คาราบาว พร้อมวงตะครุบ copy show มอบอุปกรณ์ดนตรี ให้แก่ผู้ต้องขังเรือนจำกลางนครสวรรค์

นายณรงค์พงษ์ พิศิลป์ ผู้อำนวยการส่วนควบคุมและทัณฑปฏิบัติ เรือนจํากลางนครสวรรค์ พร้อมหัวหน้าส่วนในสังกัดเรือนจำกลางนครสวรรค์ ร่วมให้การต้อนรับ นายอัทธนันท์ ธนอรุณโรจน์ หรือ ป๋าโก้ คาราบาว นายธนะสิทธิ์ พันธุพงษ์ไทย หรือ พี่อ้วน คาราบาวพร้อมคณะ ที่สนับสนุนมอบอุปกรณ์ดนตรีให้แก่ผู้ต้องขังเรือนจำกลางนครสวรรค์ เพื่อให้ผู้ต้องขังที่ได้รับการคุมขัง ได้ใช้ในการพัฒนาประพฤตินิสัยโดยใช้ดนตรีเป็นสื่อ  ส่วนทางด้าน ป๋าโก คาราบาว และพี่อ้วน คาราบาว กล่าวว่า บุคคลภายนอกทั่วไปอาจจะมองว่าผู้ต้องขัง หรือที่พูดติดปากกันว่านักโทษที่อยู่ในโลกหลังกำแพงนั้น เป็นกลุ่มคนที่ไม่ดี มีพิษร้ายต่อสังคม โดยมิได้ทันได้มองในอีกมุมมองหนึ่งว่า บุคคลเหล่านี้ก็คือมนุษย์ มีคุณค่า มีจิตใจไม่ต่างจากคนภายนอกทั่วไป และมีความต้องการต่างๆ ทั้งด้านร่างกายและอารมณ์ และที่สำคัญที่สุด พวกเขาเหล่านี้ก็คือพลเมืองไทยเหมือนกับพวกเราทุกคน เพียงแต่ว่าพวกเขาเหล่านี้ได้กระทำความผิดต่อกฎหมายบ้านเมือง ซึ่งกำลังได้รับผลของการกระทำของพวกเขาเอง แต่ยังต้องการโอกาสจากบุคคลภายนอกในการให้การยอมรับ ภายหลังจากที่พ้นโทษแล้ว หลังจากนั้น ป๋าโก้ คาราบาว และวงตะครุบ copy show ได้ร่วมแสดงดนตรี ให้ผู้ต้องขังได้รับชม สร้างความสนุกสนาน รื่นเริงอีกด้วย

ภาพ/ข่าว  ต้อย รอบรั้ว ภูธร รายงาน 0619525644
ขับเคลื่อนโดย Blogger.