Header Ads

เปิดโครงการส่งเสริมช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี


วันที่ 13 กันยายน 2562 นางวรรณรวี วรรณชาติ พัฒนาการอำเภอเก้าเลี้ยวพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเก้าเลี้ยว และ คณะกรรมการพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอเก้าเลี้ยว จัดกิจกรรมเปิดโครงการส่งเสริมช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ณ บริเวณท่าน้ำวัดหัวดงเหนือ ตำบลหัวดง อำเภอเก้าเลี้ยว ซึ่งในงานมีกิจกรรม ดังนี้
 1. การจำหน่ายสินค้ากลุ่มอาชีพสตรี จำนวน 15 บูธ
 2. มีการประกวดรำวงย้อนยุคเด็กและเยาวชน จากเด็กและเยาวชนอำเภอเก้าเลี้ยว
 3. นักร้องลูกทุ่งเด็ก น้องป่าน ปานชีวาแชมป์รายการชุมทางดาวทองและคอนเสิร์ตลูกทุ่งเยาวชนสนพฤกษ์นครสวรรค์
โดยมีนายรัฐพล ธุร ะพันธ์ นายอำเภอเก้าเลี้ยวเป็นประธานในพิธีเปิด ขอขอบคุณท่านนายอำเภอเก้าเลี้ยวพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ท้องถิ่น ท้องที่ กลุ่มองค์กรเครือข่าย สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พี่น้องชาวอำเภอเก้าเลี้ยว ที่ให้ความร่วมมือร่วมใจและได้ร่วมดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์

ข่าวโดย!!!!ต้อย รอบรั้ว ปากน้ำโพ รายงาน!!!!
ขับเคลื่อนโดย Blogger.