Header Ads

ราชบุรี - ทหารช่างจัดพิธีอำลาชีวิตราชการนายทหารสัญญาบัตรเหล่าทหารช่าง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 20 ก.ย.62 กรมการทหารช่าง ประกอบพิธีเทิดเกียรติ และอำลาชีวิตราชการนายทหารสัญญาบัตรเหล่าทหารช่าง ประจำปี 2562  ณ บริเวณสนามหน้ากองบัญชาการกรมการทหารช่าง ค่ายภาณุรังษี อำเภอเมือง  จังหวัดราชบุรี โดยมี พลเอก เมธี พยอมหอม ที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในพิธีและเป็นประธานวางพานพุ่มดอกไม้ สักการะพระอนุสาวรีย์ พลเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ  กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน พระบิดาเหล่าทหารช่าง โดยคณะนายทหารผู้อำลาชีวิตราชการทหาร เข้าห้องยงใจยุทธกองบัญชาการกรมการทหารช่าง ซึ่งพลโท อนุสรณ์ ปัญญะบูรณ์  เจ้ากรมการทหารช่าง ได้มอบโล่และของที่ระลึกให้กับนายทหารผู้อำลาชีวิตราชการทหาร


ต่อจากนั้น ประธานและผู้อำลาชีวิตราชการทหาร ชั้นยศ พลเอก  ขึ้นรถตรวจพลสวนสนาม หลังจากนั้น ประธานและคณะนายทหารผู้อำลาชีวิต ราชการทหาร ประจำที่  ณ  แท่นรับการเคารพ หน้ากองบัญชาการกรมการทหารช่าง พลโท อนุสรณ์  ปัญญะบูรณ์ เจ้ากรมการทหารช่าง กล่าวสดุดีพร้อมกับมอบแจกันดอกไม้ให้กับ พลเอก เมธี  พยอมหอม ที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ประธานในพิธี พร้อมกล่าวอำลาชีวิตราชการทหารจบ  เจ้ากรมการทหารช่าง ขึ้นแท่นรับการเคารพร่วมกับผู้อำลาชีวิตราชการทหาร ต่อจากนั้นเป็นการสวนสนามเพื่อสดุดีเทิดเกียรตินายทหารสัญญาบัตรเหล่าทหารช่าง โดยมีกำลังพลสวนสนาม จำนวน 4 กองพัน ประกอบด้วย กองพันที่ 1 กองพลทหารช่าง , กองพันที่ 2 กรมทหารช่างที่ 1 รักษาพระองค์ , กองพันที่ 3 กองพลทหารช่าง , กรมทหารช่างที่ 21 และกองพันที่ 4 กองพันทหารช่างที่ 51 , กองพันบริการกองบริการ กรมการทหารช่าง หลังจากเสร็จพิธีสวนสนาม คณะนายทหารผู้อำลาชีวิตราชการทหาร เดินทางไปสักการะเจ้าพ่อหลักเมือง และพระศรีเมือง ภายในศาลหลักเมืองค่ายภาณุรังษี จังหวัดราชบุรี

สำหรับพิธีเทิดเกียรติ และอำลาชีวิตราชการนายทหารสัญญาบัตรเหล่าทหารช่าง กรมการทหารช่าง ได้จัดพิธีเทิดเกียรและอำลาชีวิตราชการนายทหารสัญญาบัตรติดต่อกันมาเป็นประจำในห้วงเดือนกันยายน ของทุกปี โดยในปีนี้ มีนายทหารชั้นนายพล และนายทหารสัญญาบัตรชั้นยศร้อยตรี ถึงพันเอกพิเศษ เหล่าทหารช่าง เกษียณอายุราชการและลาออกจากราชการก่อนเกษียณอายุ ในวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวน 31 นาย

ภาพ/ข่าว  สุจินต์ นฤภัย(เต้)
ขับเคลื่อนโดย Blogger.