Header Ads

ชุมพร ธารนํ้าใจ จากพี่น้องชาวใต้ อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร สู่ ผู้ประสพอุทกภัย จังหวัดอุบลราชธานีคณะชุมชนคน อำเภอทุ่งตะโก  จังหวัดชุมพร นำโดย.นายดำรงค์ชัย หยีดจันทร์(ผู้ใหญ่บ้าน)นายธวัธ เกษแก้ว(กำนัน)นายบุญส่ง ขาวศิริ(นายก อบต.ทุ่งตะไคร)นายจักรขจร มณทิราช(สารวัตรกำนัน)นายศักดิ์ คงเทพ(ผู้ช่วย) และคณะครูจากโรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา คณะครูจากโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 3  วิทยุชุมชนคนทุ่งตะโก91.25mHz และพ่อค้าประชาชน อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร ร่วมกันช่วยเหลือผู้ประสพอุทกภัย จังหวัดอุบลราชธานีจากเหตุการณ์กรณี นํ้าท่วมทางภาคอีสานของประเทศไทย ทำให้เกิดความเสียหายในหลายพื้นที่ ของจังหวัดอุบลราชธานี โดยเฉพาะพื้นที่เกษตรกรรม ซึ่งเป็นพื้นที่เกิดความเสียหายมากที่สุดของพี่น้องชาวภาคอีสาน

มีหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐ และเอกชน โด้เดินทางเข้าช่วยเหลือ ในพื้นที่ต่างๆของจังหวัดอุบลราชธานี ที่ได้รับความเสียหาย ในส่วนของ อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ ได้จัดตั้ง ศูนย์ช่วยเหลือ ผู้ประสพอุทกภัยขึ้น ณ.ตลาดเขาปีบ อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร

โดย.มีผู้นำท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นักเรียน นักศึกษา และพ่อค้าประชาชน ร่วมด้วยช่วยกันจัด เสบียงอาหาร อุปโภคและบริโภค เพื่อบรรจุใส่ถุง และภาชนะ ที่ได้รับบริจาคสิ่งของต่างๆ เช่นข้าวสาร อาหารแห้ง ปลากระป๋อง มาม่า และนํ้าดื่ม เพื่อนำช่วยเหลือพี่น้องชาว จังหวัดอุบลราชธานี จำนวนสิ่งของต่างๆ ที่จะนำไปมอบให้ผู้ประสพภัยครั้งนี้ ประมาณ 2ตัน และยอดเงินบริจาคประมาณ หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาท


ข่าวโดย...ภุชงค์ ทองมี(นะ ชุมพร)รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.