Header Ads

"เปิดแล้ว อย่างอลังการ ประเพณี!!สารทไทยกล้วยไข่และของดีเมืองกำแพง จังหวัดดกำแพงเพชร "


             เปิดงานประเพณีสารทไทยกล้วยไข่และของดีเมืองกำแพง ร้องรำทำเพลงอย่างสนุกสนาน ส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรม และการท่องเที่ยวของจังหวัดกำแพงเพชร ที่บริเวณลานโพธิ์หน้าที่ว่าการอำเภอเมืองกำแพงเพชร ขบวนแห่รถกล้วยไข่ จัดตกแต่งประดับประดาไปด้วยกล้วยไข่ ใบตองไว้อย่างสวยงาม มีทั้งหมด 12 ขบวน จากทั้ง 11 อำเภอ และเทศบาลเมืองกำแพงเพชร รถในขบวนแห่ทุกคัน ใช้ผลผลิตของกล้วย เช่นลำต้น ก้านใบผลปลีเป็นหลัก และใช้วัสดุอื่นเช่นใบไม้ ดอกไม้ ผลผลิตทางการเกษตรอื่นๆ รวมทั้งขนมกระยาสารท ซึ่งเป็นขนมที่ทานคู่กับกล้วยไข่ของจังหวัดกำแพงเพชร และมีสาวงามเมืองกำแพง นั่งอยู่บนรถแต่งกายด้วยชุดไทย นอกจากนี้ยังมีการแสดง ร้องรำทำเพลงของกลุ่มเยาวชน แม่บ้าน ผู้ร่วมขบวน อย่างสนุกสนานด้วย ทุกขบวนแสดงถึงเอกลักษณ์และความเป็นไทย ที่มีสีสันกลมกลืนไปกับทางศิลปะ และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ทำให้งานประเพณีสารทไทยกล้วยไข่และของดีเมืองกำแพง เป็นงานประจำปีที่มีเอกลักษณ์ รวมทั้งเป็นการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม และส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดกำแพงเพชร ให้เป็นที่แพร่หลายมากยิ่งขึ้น ภายในขบวนแห่ยังมีสาวงามผู้เข้าประกวดธิดากล้วยไข่ จำนวน 43 คน มาเดินโชว์ความงามด้วยงานประเพณีสารทไทยกล้วยไข่และของดีเมืองกำแพงนี้ ถือว่าเป็นงานประเพณีที่ชาวจังหวัดกำแพงเพชรมีความภาคภูมิใจ เพราะเป็นงานบุญที่ส่งผลให้พี่น้องเกษตรกรมีรายได้ ถือว่าเป็นงานที่ได้มีโอกาสให้การต้อนรับผู้มาเยือน ซึ่งสามารถมาเที่ยวชมและชิมกระยาสารทกับกล้วยไข่ได้ที่งานประเพณีสารทไทยกล้วยไข่ของดีเมืองกำแพงประจำปี 2562 ตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน – 7 ตุลาคม 2562 ที่จังหวัดกำแพงเพชร
ข่าวโดย...สุเทพ อินทจันทร์/สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร
ขับเคลื่อนโดย Blogger.