Header Ads

อุทัยธานี - ชาวบ้านร้องน้ำอุปโภค บริโภคส่งกลิ่นเหม็น

จากการรายงานของผู้สื่อข่าว เมื่อเวลา 15.00 น.ของวันที่ 13 กันยายน 2562 นายนพดล พลเสน  ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดงานอนุรักษ์ พัฒนาแม่น้ำ คู คลอง บริเวณอ่างตึงตัง หมู่ 1 บ้านร่องมะดุก ต.หูช้าง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี พร้อมด้วยนายอธิวัฒน์   สุคนธประดิษฐ และนายเสน่ห์ สาธุธรรม รองอธิปดีกรมทรัพยากรน้ำ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันทำกิจกรรมพร้อมกับนักเรียนและชาวบ้านกว่า 100 คน
หลังจากเสร็จโครงการดังกล่าว มีชาวบ้านที่เดือดร้อน เรื่องน้ำประปาที่บ้านร่องมะดุก ซึ่งมีบ้านอยู่ติดหลังอ่างตึงตังกว่า 20 ครัวเรือน จำนวนกว่า 100 คน นำโดย นางศิริพร มารยาท ซึ่งได้รับความเดือดร้อนเรื่องน้ำอุปโภค บริโภค  ที่เป็นสีเขียว และส่งกลิ่นเหม็น ได้มาร้องเรียนกับ นายนพดล  และได้เล่าเรื่องความเดือดร้อน พร้อมนำเอกสารมาแสดง โดยก่อนหน้านั้นทางองค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง  ได้สนับสนุนงบประมาณก่อสร้างประปาหมู่บ้าน และ ปล่อยน้ำให้ชาวบ้านใช้ อุปโภค บริโภค ซึ่งมีกลิ่นเหม็น สีเขียว ได้รับความเดือดร้อนกับระบบน้ำประปานี้มานานนับแรมปี อีกทั้งทุกวันนี้  ต้องใช้น้ำประปาที่สกปรกมาอุปโภค บริโภคล้างหน้าแปรงฟันทำให้ชาวบ้านบางรายติดเชื้อปัสสาวะอักเสพ และโรคผิวหนัง-ผื่นคัน ถึงสิ้นเดือนมีบิลมาเก็บเงินหลังคาละ กว่า100 บาท ทุกเดือน ไม่มีการพัฒนา หลังจากนั้นได้รวมตัวกันเพื่อร้องสื่อมวลชนเพื่อนำเสนอข่าว ทางองค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง รับปากว่าจะเร่งแก้ไขอย่างเร่งด่วน

มาถึงปัจจุบันทางองค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจพบว่ามีสารหนูอยู่ในอ่างเก็บน้ำตึงตังแห่งนี้  จึงได้แก้ไขโดยนำรถบรรทุกน้ำ  มาให้ชาวบ้านได้ใช้เป็นการแก้ปัญหาแต่น้ำที่นำมาก็ยังเป็นสีเหลืองขุ่น  และยังส่งกลิ่นเหม็นเหมือนเดิม จึงได้ร้องขอนายนพดล   และรองอธิปดีกรมทรัพยากรน้ำ มาแก้ปัญหาให้ชาวบ้านมีน้ำใช้อุปโภค บริโภค อย่างยั่งยืนต่อไป โดยชาวบ้านนั้นพึงพอใจเป็นอย่างมากและแยกย้ายกันกลับบ้านดังกล่าว

ภาพ/ข่าว  วินัย ชำนาญปืน - พชร พัสกุล 061 - 1828363
ขับเคลื่อนโดย Blogger.