Header Ads

ชุมพร-กสทช.จัดซ้อมแผนบรูณาการบุคลากรและศูนย์ประสานงานข่ายวิทยุสื่อสาร เตรียมความพร้อม กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินหรือภัยพิบัติ

วันที่ 24 กันยายน2562 นายวิระ ทองพิจิตร ปลัดจังหวัดชุมพร เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมซ้อมแผนบรูณาการบุคลากรและศูนย์ประสานข่ายวิทยุสื่อสาร เตรัยมความพร้อมกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินหรือภัยพิบัติ ซึ่ง สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช.เขต45 จัดขึ้น ณ.เพื่อนใจรีสอร์ตแอนด์เรสเตอร์รองส์ ตำบลตากแดด อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร
นายสุนไชย จิระกร ผู้อำนวยการสำนักงาน กสทช.เขต45 กล่าวว่า ในปัจจุบันสถาณการณภัยพิบัติมีแนวโน้มทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งยังเกิดในหลายพื้นที่บริเวณกว้าง สร้างความความเสียหายแก่ประชาชน

การซ้อมครั้งนี้มีตัวแทนมีตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐ ผู้ประกอบการโทรคมนาคมกระจายเสียง สมาคมวิทยุสมัครเล่น มูลนิธิ เข้าร่วม รวมทั้งสิ้น 130คน โดยมีวิทยากรจากสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชุมพร ร่วมบรรยายให้ความรู้ภาพ/ข่าว  ภุชงค์ ทองมี (นะ ชุมพร)
ขับเคลื่อนโดย Blogger.