Header Ads

รองพ่อเมืองปากน้ำโพ เปิดวันรณรงค์เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลัง

เมื่อเวลา 09.00 น.ของวันที่ 19 ก.ย.นี้ที่วัดเขาธรรมบท หมู่ที่ 4 ต.ไพศาลี อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์ นายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด นครสวรรค์ เป็นประธานเปิดวันรณรงค์เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลัง เกษตรกรร่วมงานราว 300 คน โดยมี นายบุญมี แท่นงาม เกษตร จังหวัดนครสวรรค์ กล่าวรายงาน และนายพันธ์ศักดิ์ กุ่มดวง นายอำเภอไพศาลี กล่าวต้อนรับ
โรคใบด่างมันสำปะหลังพบการระบาดในประเทศเวียดนามและกัมพูชา ปัจจุบันพบการระบาดใพื้นที่ 11
จังหวัดของประเทศไทย จึงจำเป็นต้องมีการเฝ้าระวังอย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันระบาด สามารถแพร่ระบาดโดยท่อนพันธุ์มีแมลงหวี่ขาวยาสูบเป็นพาหะ และสร้างความเสียหายราว ๘๐-๑๐๐ % ในส่วนนครสวรรค์มีพื้นที่ปลูก ๑๘๕,๕๐๐ ไร่ เกษตรกร ๑๐,๒๓๖ ครัวเรือน ช่วงภัยแล้งที่ผ่านมาเกษตรกรบางรายได้นำท่อนพันธุ์มาจากภาคอีสาน ซึ่งเป็นพื้นที่ที่เกิดการระบาด

การจัดวันรณรงค์เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการให้เกษตรกรรับรู้เรื่องโรคใบด่างมันสำปะหลัง กิจกรรมประกอบด้วยฐานเรียนรู้ 5 ฐาน คือ ฐานที่ 1 โรคใบด่างมันสำปะหลัง ฐานที่ 2 การเฝ้าระวังโรคใบด่างมันสำปะหลัง ฐานที่ 3 พันธุ์มันสำปะหลัง ฐานที่ 4 การแพร่ระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลัง และฐานที่ 5 การป้องกันกำจัดโรคใบด่างมันสำปะหลัง
ภาพ/ข่าว  ต้อย รอบรั้วปากน้ำโพ รายงาน 0619525644
ขับเคลื่อนโดย Blogger.