Header Ads

ชลบุรี - ฐานทัพเรือสัตหีบ จัดพิธีรับ-ส่งหน้าที่ ผบ.ฐท.สส. โดย พล.ร.ต.วราห์ แทนขำ ขึ้นดำรงตำแหน่งเป็น ผบ.ฐท.สส.ท่านใหม่ (อัตรา พล.ร.ท.)

ฐานทัพเรือสัตหีบ จัดพิธีรับ-ส่งหน้าที่ ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ โดย พลเรือตรี วราห์ แทนขำ ขึ้นดำรงตำแหน่งเป็น ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบท่านใหม่ (อัตราพลเรือโท)

เมื่อวันที่ 24 ก.ย.62 ที่หน้ากองบัญชาการ ฐานทัพเรือสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ได้จัดให้มีพิธี รับ - ส่งหน้าที่ ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ โดย พลเรือโท ชุมศักดิ์ นาควิจิตร ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบท่านเก่า ได้ส่งมอบหน้าที่และมอบธงสายการบังคับบัญชาให้กับ พลเรือตรี วราห์ แทนขำ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ขึ้นดำรงตำแหน่งเป็น ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบท่านใหม่ (อัตราพลเรือโท) และจะเดินทางไปรับตำแหน่ง ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ (อัตราพลเรือเอก) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไปในการนี้ พลเรือโท ชุมศักดิ์ นาควิจิตร ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบท่านเก่า ได้กล่าวอำลา ขอบคุณข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ที่ทุ่มเทแรงกายแรงใจ ร่วมมือปฏิบัติภารกิจด้วยดีตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ ทำให้สามารถแก้ปัญหา อุปสรรค และข้อขัดข้องต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งผลจากความสำเร็จในการปฏิบัติงานอยู่ในเกณฑ์ที่ดี เป็นที่เชื่อถือ และได้รับความไว้วางใจ

สำหรับฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นหน่วยกำลังรบและสนับสนุนให้กับหน่วยต่างๆ ของกองทัพเรือ โดยมีภารกิจในด้านการส่งกำลังบำรุง การท่าเรือ และสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ เพื่อดำรงขีดความสามารถ และให้มีความพร้อมในการสนับสนุนหน่วยกำลังรบ หน่วยสนับสนุนการรบให้กับกองทัพเรือในการป้องกันประเทศ และคุ้มครองผลประโยชน์ของชาติทางทะเล รวมถึงการให้การรักษาความปลอดภัยให้กับที่ตั้งหน่วยทหาร และเขตปลอดภัยในราชการทหาร ที่สำคัญฐานทัพเรือสัตหีบ ยังใช้ขีดความสามารถ และศักยภาพที่มี สนับสนุนรัฐบาลในการพัฒนาประเทศ การแก้ไขปัญหาสังคม การช่วยเหลือประชาชน และการบรรเทาสาธารณภัย เพื่อให้เกิดความสงบในประเทศ
ภาพ/ข่าว  เจี๊ยบโฟกัส ทีมข่าวรอบรั้วภูธร-TV13สยามไทย  082-531-3717

ขับเคลื่อนโดย Blogger.