Header Ads

ร้อยเอ็ด - พาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด จำหน่ายเนื้อสุกรชำแหละธงฟ้าราคาประหยัด เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรรายย่อยที่ประสบปัญหาราคาสุกรมีชีวิตราคาตกต่ำ ลดภาระค่าครองชีพให้ผู้บริโภคที่ประสบภัยน้ำท่วม

ที่บริเวณหน้าสำนักงานพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด นายทวี จงประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด  พร้อมด้วย นางลักขณา บุญนำ พาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด นางสาวทัสนี ประภาศรี ผู้อำนวยการกลุ่มกำกับดูแลและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด ตรวจเยี่ยมร้านจำหน่ายเนื้อสุกรชำแหละธงฟ้าราคาประหยัด เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรรายย่อยที่ประสบปัญหาราคาสุกรมีชีวิตราคาตกต่ำ ลดภาระค่าครองชีพให้ผู้บริโภคที่ประสบภัยน้ำท่วม โดยมี ข้าราชการ และประชาชนให้ความสนใจเดินทางมาชื้ออย่างต่อเนื่อง


               นายทวี จงประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า สืบเนื่องจากข่าวระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ทำให้เกิดสถานการณ์ตื่นตระหนกในการเกิดโรคระบาดแอฟริกาในสุกรเข้ามาในประเทศไทย ส่งผลให้ราคาสุกรมีชีวิตมีราคาตกต่ำ เกษตรกรรายย่อย สมาชิกของสหกรณ์ผู้เลี้ยงสุกร 4.0 ร้อยเอ็ด จำกัด ได้รับผลกระทบสุกรมีชีวิตราคาตกต่ำ พ่อค้าคนกลางกดราคาการขายสุกรมีชีวิตแบบเทตลาดในราคาถูก ในขณะที่ผู้ประกอบการเขียงเนื้อสุกรชำแหละในตลาดสด ยังมีการจำหน่ายสุกรชำแหละในราคาปกติ ไม่มีการปรับราคาจำหน่ายเนื้อสุกรชำแหละให้สอดคล้องกับสุกรมีชีวิตที่ราคาปรับตัวลดลง ซึ่งเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค   สำนักงานพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับสหกรณ์ผู้เลี้ยงสุกรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และสหกรณ์ผู้เลี้ยงสุกร 4.0 ร้อยเอ็ด จำกัด ได้จัดจำหน่ายเนื้อสุกรชำแหละธงฟ้าราคาประหยัด เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรรายย่อยที่ประสบปัญหาราคาสุกรมีชีวิตราคาตกต่ำ ประกอบกับเป็นการลดภาระค่าครองชีพให้ผู้บริโภคในจังหวัดร้อยเอ็ด และผู้ประสบภัยน้ำท่วม ซึ่งภัยในน้ำท่วมในโซนของตัวจังหวัดก็ได้รับผลกระทบมากเช่นกัน

           ทั้งนี้ กำหนดจัดจำหน่ายทุกวันอังคารและวันศุกร์ ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน ถึง 25 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 น. ถึง 18.00 น. ปริมาณการจำหน่ายพันกิโลกรัมต่อวัน  ราคาการจัดจำหน่าย ดังนี้ เนื้อแดง/สามชั้น/ซี่โครงเครื่อง ในราคากิโลกรัมละ 99 บาท หัว/หนัง กิโลกรัมละ 50 บาท มัน กิโลกรัมละ 25 บาท ซึ่งถือว่าราคาถูกมาก ลดค่าใช่จ่ายให้กับประชาชนอย่างแท้จริง

ภาพ/ข่าว  สุเทพ ลอยแก้ว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.