Header Ads

ร้อยเอ็ด - ผวจ.ร้อยเอ็ดตรวจเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนผู้ประสบอุทกภัยหลังน้ำลด

วันนี้ (28 กันยายน 2562) นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ได้ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจประชาชนผู้ประสบอุทกภัยหลังน้ำลด ณ ศาลาประชาคมบ้านท่าเยี่ยม หมู่ที่ 5 ตำบลวังหลวง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายสนอง ดลประสิทธิ์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด นายอภัย วุฒิโสภากร นายอำเภอเสลภูมิ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ภาคเอกชน และประชาชนเข้าร่วม


         พื้นที่ตำบลวังหลวง อำเภอเสลภูมิ ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์พายุโซนร้อน “โพดุล” และพายุ “คาจิกิ” ในช่วงต้นเดือนกันยายน ทำให้เกิดอุทกภัยขึ้นในพื้นที่ ส่งผลกระทบบ้านเรือนราษฎรได้รับความเสียหาย จำนวน 18 หมู่บ้าน ประชากร 5,743 คน เกษตรกรที่พื้นที่นาถูกทรายทับถมจากอุทกภัย จำนวน 68 ราย พื้นที่ประมาณ 530 ไร่ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ได้กล่าวถึงการให้ความช่วยเหลือฟื้นฟูพื้นที่นาถูกทรายทับถมจากอุทกภัย รับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และให้กำลังใจผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลวังหลวง รวมทั้งได้มอบเมล็ดพันธุ์ถั่วลิสง จำนวน 4,000 กิโลกรัม ให้กับนายกเทศมนตรีตำบลวังหลวง และผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ตำบลวังหลวง เพื่อพิจารณาแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่ตามความเหมาะสมต่อไป


         จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทหารจาก มทบ. 27 และหน่วยทหารช่าง พล.ร.6 ที่ได้มาฟื้นฟูสภาพพื้นที่ทำการเกษตร โดยนำเครื่องจักรมาช่วยปรับพื้นที่ที่ถูกทรายที่ทับถมให้กลับมาทำการเกษตรได้ตามที่ประชาชนร้องขอ จำนวน 2 ราย คือ
 1.นางพรสวรรค์  สุวรรณศรี ที่นาถูกทรายทับถมเสียหาย จำนวน 4 ไร่
2.นางเนาวรัตน์  ไชยจักร์ ที่นาถูกทรายทับถมเสียหาย จำนวน 4 ไร่ เกษตรกรชาวบ้านท่าโพธิ์ ที่ขอให้ทางราชการช่วยเหลือเอาเศษซากปรักหักพังและทรายออกจากที่นา และจะไม่ขอรับค่าชดเชยใดๆ จากทางราชการ ณ จุดบริเวณพนังกั้นน้ำขาด บ้านท่าโพธิ์ หมู่ที่ 6 ตำบลวังหลวง อำเภอเสลภูมิ

ภาพ/ข่าว  สุเทพ ลอยแก้ว

ขับเคลื่อนโดย Blogger.