Header Ads

ได้แล้วองค์สมมุติเจ้าแม่กวนอิมปากน้ำโพ


วันนี้ที่บริเวณศาลเจ้าพ่อเจ้าแม่ปากน้ำโพคณะกรรมการจัดงานประเพณีแห่เจ้าพ่อ-เจ้าแม่ปากน้ำโพปี ๒๕๖๒ - ๒๕๖๓ พิธีคัดเลือกองค์สมมติเจ้าแม่กวนอิม ประจำปี ๒๕๖๒โดยมีนายอรรถพร สิงห์วิชัยผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์พร้อมด้วยคณะกรรมการได้ทำการคัดเลือกสาวงามลูกหลานชาวปากน้ำโพเข้าร่วมคัดเลือกองค์สมมติเจ้าแม่กวนอิม ในงานประเพณีแห่เจ้าพ่อเจ้าแม่ปากน้ำโพ ประจำปี 2562 รวม 22 ท่านคัดจนเหลือ10คนและ5คนสุดท้ายมาทำการเสี่ยงทายที่ศาลเจ้าโดยสางงามที่ผ่านเข้ารอบ5คนสุดท้ายผู้เข้ารอบ 5 คนสุดท้าย การคัดเลือกองค์สมมติเจ้าแม่กวนอิม ได้แก่หมายเลข
2. นางสาวสุนทรีย์ ยอดนิล น้องเคท5. นางสาวสวรรณกมล รัตนวุฒิรัตน์ น้องพลอย7. นางสาวณิชาภัทร สุวจนกรณ์ น้องผิงผิง12. นางสาวนฤมาศ ชื่นกระมล น้องปังปอนด์17. นางสาวสาธิดา คลังสิน น้องภู มาทำการเสี่ยงทาย (ปั่วะปวย)ต่อหน้าองค์เจ้าพ่อเจ้าแม่ปากน้ำโพที่ศาลเจ้าหน้าผาเครื่องเสี่ยงทายหรือไม้เสี่ยงทาย (ปั่ซะปวย) ลักษณะจะเป็นไม้นูนโค้งหลังเต่า คล้ายพระจันทร์เสี้ยว ด้านหน้าจะเรียบซึ่งสามารถนำมาประกบเข้าหากันเป็นอันเดียว มีสองอันเป็นหนึ่งชุด
ไม้เสี่ยงทายที่ว่านี้นับเป็นอุปกรณ์สำคัญในการสื่อสารระหว่างผู้ศรัทธากับอานุภาพขององค์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ใช้โยนเสี่ยงทายถามเรื่องราวต่างๆ และอ่านคำทำนายจากการหงายคว่ำของไม้สองซีกนี้ ซึ่งมีการใช้ไม้เสี่ยงทายลักษณะนี้มาช้านานนับแต่โบราณกาลถึงปัจจุบันและในการพิธีคัดเลือก "องค์สมมติเจ้าแม่กวนอิม" คัดเลือกโดยการโยนไม้เสี่ยงทาย หรือ การปั่วะปวยซึ่งวิธีการเสี่ยงทายจะต้องโยนไม้เสี่ยงทายลงพื้น จำนวน 3 ครั้ง โดยโยนได้ คว่ำอันหงายอันเป็นจำนวน 2 ครั้ง และเสี่ยงทายครั้งสุดท้าย ไม้ที่ใช้เสี่ยงทายจะต้องคว่ำทั้ง 2 อัน หรือ “หน่อเส่งเจกอุ้ง” จึงจะถือว่าการเสี่ยงทายนั้นสำเร็จโดยการเสี่ยงทายนั้นใช้เวลาถึง9รอบจนได้องค์สมมติเจ้าแม่กวนอิม ในงานประเพณีแห่เจ้าพ่อเจ้าแม่ปากน้ำโพ
ประจำปี 2562-2563 ได้แก่นางสาว นฤมาศ ชื่นกระมล น้องปังปอนด์ หมายเลข 12อายุ 18 ปี 9 เดือนสถานศึกษา หาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ชื่อบิดา ด.ต. สมจิตร ชื่นกระมลอาชีพ รับราชการตำรวจมารดา นางรัตนา ชื่นกระมลอาชีพ แม่บ้าน จากนั้นช่วงเย็นจะนำองค์สมมติมาทำพิธีไหว้พระจันทร์เป็นอันเสร็จพิธีการคัดเลือกข่าวโดย!!!!ต้อย รอบรั้ว ปากน้ำโพ 0619525644!!!!!!
ขับเคลื่อนโดย Blogger.