Header Ads

ชลบุรี – ท่าเรือแหลมฉบังจัดโครงการ ห้องสมุด ปันความรักเพิ่มความรู้สู่ชุมชน และโครงการพัฒนาทักษะทางด้านดนตรีให้กับนักเรียนในพื้นที่

ที่ห้องแตทอง 1 ศูนย์สวัสดิการพนักงาน ท่าเรือแหลมฉบัง ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ร้อยตำรวจเอกธนาบดี รูปเทียนรัตน์ ผู้ช่วยอำนวยการทเรือแหลมฉบังเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการห้องสมุด ปันความรักเพิ่มความรู้สู่ชุมชน และโครงการพัฒนาทักษะทางด้านดนตรีให้กับนักเรียนในรอบท่าเรือแหลมฉบังในครั้งนี้ โดยมีรองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครแหลมฉบังเทศบาลตำบลตะเคียนเตี้ย เทศบาลตำบลบางละมุง ประธานชุมชนในพื้นที่รอบท่าเรือแหลมฉบัง ผู้แทนสถานศึกษา และผู้บริหารของท่าเรือแหลมฉบัง เข้าร่วมในพิธีเปิดในครั้งนี้ ซึ่งทางท่าเรือแหลมฉบังมีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ทุกคนให้เกียรติมร่วมพิธีปิดโครงการห้องสมุดปันความรักเพิ่มความรู้สู่ชุมชน และโครงการพัฒนาทักษะด้านดนตรี ให้กับนักเรียนในรอบท่าเรือแหลมฉบังซึ่งทั้งสองโครงการเป็นโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของท่าเรือแหลมฉบัง ซึ่งได้กำหนดไว้ในกรอบการดำเนินกิจกรรมด้านสวัสดิการสังคม คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม ของคณะอนุกรรมการพัฒนาสังคมและชุมชนรอบท่าเรือแหลมฉบังได้ตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาและการพัฒนาเยาวชนให้มีความรู้ ความสามารถ ซึ่งจะเป็นกำลังหลักและแรงขับเคลื่อนที่สำคัญของประเทศ อีกทั้งยังเล็งเห็นความสำคัญในการส่งเสริมทักษะความสามารถของเด็กๆ ทางด้านดนตรีและมอบทุนการศึกษาเพื่อนำไปพัฒนาการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพต่อไปในอนาคตอีกด้วย


ภาพ/ข่าว  ยืนยงค์ ยินดีทรง
ขับเคลื่อนโดย Blogger.