Header Ads

ชุมชนบ้านต้นพง ทอนผักกรูด เชื่อสัมพันธ์ประเพณีเดือนสิบ จัดกิจกรรม เคาะกะลา เขี่ยพอง เคี้ยวมัน อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น

วันที่ 23 ก.ย. 62 ที่ศาลาเอกประสงค์หมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ต.หน้าเขา อ.เขาพนม จ.กระบี่ นายไพรัช บุญฤทธิ์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 พร้อมชาวบ้าน นักเรียนจากโรงเรียนบ้านถ้ำโกบ จำนวน 100 คน ร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีเดือนสิบ  เป็นการรวมตัวของชาวบ้าน ชุมชนุน บ้านต้นพง ทอนพักกรูด  ในพื้น จัดกิจกรรม ทำขนมลา ขนมพอง เคี้ยวน้ำมันมะพร้าว จากน้ำกะทิ มะพร้าวสุกแก่  และมะพร้าวห้าว เคล็ดลับ ทำให้กลิ่นหอม  ด้วยกะทะใบบัว.ตั้งเตาไฟใข้ฝืนไม้ การเขี่ยขนมพอง  ใช้ข้าวเหนียวนึ่งสุก เขี่ยให้กระจายในแป้นพิมพ์ รูปแบบต่างๆ  นำตากแห้ง ก่อนจะนำทอดเป็นขนมพอง  และ การทำขนมลา  จากการนวดแป้งข้าวจ้าวสำเร็จรูป ผสมน้ำ แบ่งลงภาชนะ กะลาซึ่งเจาะเป็นรูเล็กๆ เสริมด้ามยาว. แล้วเคาะลงกะทะ เป็นวงกลมพองาม พอสุกกรอบพับครึ่งให้โป่งพอง  เส้นกรอบอร่อย


 ซึ่งเป็นวิธีทำแบบโบราณ ด้วยการใช้ไม้ฟื้น  ในการเคี้ยวมัน  ทอดลา เขี่ยพอง เพื่อใช้ในงานบุญเดือนสิบ ในวันที่ 28 ก.ย.62 ที่วัดถ้ำเขาดิน หมู่ที่ 3 ต.หน้าเขา อ.เขาพนม จ.กระบี่  โดยในปีนี้ชาวบ้านได้รวมตัวกันทำขนมลา ขนมพอง และการเคี้ยวมันร่วมกันในนามชุมชน เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคนในหมู่บ้าน ชุมชน นอกจากนั้นเป็นการอนุรักษ์ ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น  งานบุญเดือนสิบ
นายไพรัช บุญฤทธิ์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 กล่าวว่า กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อนให้ชาวบ้านในหมู่บ้านได้รวมตัวกัน สืบสานการทำขนมลา ขนมพอง และการเคี่ยวน้ำมันมะพร้าว ซึ่งเป็นประเพณีของท้องถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรมของภาคใต้ ที่สำคัญให้เยาวชนนักเรียนนักศึกษาได้รู้ถึงประเพณีวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น ตั้งแต่บรรพบุรุษ จนถึงปัจจุบัน ตามวิถีชาวพุทธ

เด็กหญิง กชมน พุ่มศรี อายุ 13 ปี นักเรียน ม.2 โรงเรียนบ้านถ้ำโกบ กล่าวว่าชอบมากกับการจัดกิจกรรมดังกล่าวเพราะเป็นประเพณีวัฒนธรรมของบรรพบุรุษ จะได้เห็นการทำขนมลาขนมพอง การเคี้ยวมัน ทำให้เยาวชนรุ่นหลังได้เรียนรู้ขันตอนการทำขนมตามประเพณี

ข้อมูลข่าว / ภาพ
มโนธรรม ใจหาญ จ.กระบี่ รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.